PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK SKETCHES FROM THE HISTORY OF RELIGION AND IDENTITY OF ORTHODOX LEMKOS, STEFAN DUDRA, CHICAGO 2017
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Wiesław Romanowicz   

Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: romanowicz@poczta.onet.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):82-84
 
 
REFERENCES (7)
1.
Brykowski, R. (1984). Krzyże Łemków. Tygodnik Powszechny, 41, 7.
 
2.
Charkiewicz, J. (2008). Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.
 
3.
Misiak, M. (2006). Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.
Osadczy, W. (2007). Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
5.
Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/cps/rde/xb....
 
6.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
 
7.
Wójtowicz-Huber, B. (2008). „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top