PL EN
ORIGINAL ARTICLE
ASSESSMENT OF SELECTED HEALTH ACTIVITIES UNDERTAKEN BY TEENAGERS IN EAST-CENTRAL POLAND
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Ewa Humeniuk   

Olga Dąbska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum), 20-081 Lublin, e-mail: olga.dabska@umlub.pl, tel.: +48 81 448 67 92
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):73-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: Lifestyle is the most significant factor affecting human health. Its basic components comprise proper ways of eating and being involved in physical activity. The goal of the work was an analysis of physical activity and nutrition assessment in the population of teenagers in EastCentral Poland. Material and Methods: The surveyed group consisted of 150 pupils and students from selected primary schools, secondary schools and high schools in Eastern Poland region. The study was conducted using a diagnostic poll method in the form of survey technique. The research tool was the author’s questionnaire assessing the level of undertaken health activities. The analysis of the gathered data was done using STATISTICA 12 statistical software and Microsoft Office Excel. Results: The respondents were often involved in physical activity, which was due to the type of school and family’s financial situation. The respondents’ level of pro-health activities was medium. They ate irregularly and unreasonably. Further, they ate too little vegetables, fruit and dairy products, and too much meat and too many fast food meals. Conclusions: It is imperative to shape pro-health lifestyle since childhood. It entails having good eating habits and undertaking physical activity. All this has a significant impact on health and development in children and youth.
 
REFERENCES (30)
1.
Aleksandrov, A.A., Poriadina, G.I., Kotova, M.B., Ivanova, E.I. (2014). The specificity of children and adolescent eating habits (data for schoolchildren in Moscow and Murmansk. Voprosy Pitaniia, 83(4), 67-74.
 
2.
Ambroży, J., Bester, J., Czuchraj, W., Dostał, K., Dubiel, M. (2013). Nawyki żywieniowe oraz częstość spożycia wybranych produktów przez dzieci w wieku 10-13 lat zamieszkałe na terenach miejskich i wiejskich. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 67(4), 231-237.
 
3.
Bednarek, A., Bednarz, M. (2013). Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(3), 305–312.
 
4.
Bergier, J. (2012). Studies and measurements of physical activity of the society. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19(3), 329-331.
 
5.
Braithwaite, I., Stewart, A.W., Hancox, R.J., Beasley, R., Murphy, R., Mitchell, E.A. (2014). Fast-food consumption and body mass index in children and adolescents: an international cross-sectional study. BMJ Open, 4(12), e005813. https://doi.org/10.1136/bmjope....
 
6.
Całyniuk, B., Kiciak, A., Grochowska-Niedworok, E. (2014). Zachowania zdrowotne i żywieniowe uczniów szkół o profilu sportowym (z uwzględnieniem płci oraz wskaźnika BMI badanych) – doniesienie wstępne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(2), 186–191. https://doi.org/10.5604/208345....
 
7.
Camero, M., Hobbs, C., Stringer, M., Taylor, E.L. (2012). A review of physical activity interventions on determinants of mental health in children and adolescents. International Journal of Mental Health Promotion, 14(4), 196-206. https://doi.org/10.1080/146237....
 
8.
Chabros, E., Charzewska, J., Rogalska-Niedźwiedź, M., Wajszczyk, B., Chwojnowska, Z., Fabiszewska, J. (2008). Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(1), 58–61.
 
9.
Dmitruk, A., Kunicka, I., Popławska, H., Hołub, W. (2016). Relationship between diet and physical activity level in adolescents from post-grammar schools. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 67(1), 37-44.
 
10.
Doku, D., Koivusilta, L., Raisamo, S., Rimpelä, A. (2013). Socio-economic differences in adolescents’ breakfast eating, fruit and vegetable consumption and physical activity in Ghana. Public Health Nutrition, 16(5), 864-872. https://doi.org/10.1017/S13689....
 
11.
Fornal-Urban, A., Kęska, A., Dobosz, J., Nowacka-Dobosz, S. (2008). Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży grających w szachy. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 14(3), 187–191.
 
12.
Ilow, R., Regulska-Ilow, B., Płonka, K., Biernat, J. (2009). Ocena zwyczajów żywieniowych licealistów z Oleśnicy. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 42(3), 693–698.
 
13.
Jakobsen, A.M. (2014). Are there differences in motives between participants in individual sports compared to team sports? LASE Journal of Sport Science, 5(2), 32-42.
 
14.
Jodkowska, M., Oblacińska, A., Tabak, I. (2014). How well do Polish teenagers meet health behaviour guidelines? Przegląd Epidemiologiczny, 68(1), 65-70.
 
15.
Kim, S.Y., Sim, S., Park, B., Kong, I.G., Kim, J.H., Choi, H.G. (2016). Dietary Habits Are Associated With School Performance in Adolescents. Medicine (Baltimore), 95(12), e3096. https://doi.org/10.1097/MD.000....
 
16.
Kotyrba, J., Wróblewska, I. (2014). Analiza zachowań żywieniowych dzieci klas III – V szkoły podstawowej. Puls Uczelni, 8(3), 11-15.
 
17.
Kozłowska. E., Kowalczyk, A., Marzec, A. (2015). Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej. Journal of Education, Health and Sport, 5(9), 386-396.
 
18.
Lo, K.Y., Wu, M.C., Tung, S.C., Hsieh, C.C., Yao, H.H., Ho, C.C. (2017). Association of School Environment and After-School Physical Activity with Health-Related Physical Fitness among Junior High School Students in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1), 83. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
19.
Lubowiecki-Vikuk, A.P., Biernat, E. (2015). Zorganizowane i niezorganizowane formy aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym na tle czynników osobniczych i społeczno-środowiskowych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(2), 448-457.
 
20.
Marcysiak, M., Ciosek, A., Żywica, M., Prządak, E., Banasiewicz, D., Marcysiak, M., Zagroba, M., Ostrowska, B., Skotnicka-Klonowicz, G. (2009). Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna uczniów klas sportowych i ogólnych w Ustrzykach Dolnych. Problemy Pielęgniarstwa, 17(3), 216–222.
 
21.
Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A. (2010). Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 
22.
Milosavljević, D., Mandić, M.L., Banjari, I. (2015). Nutritional knowledge and dietary habits survey in high school population. Collegium Antropologicum, 39(1), 101-117.
 
23.
Pieszko-Klejnowska, M., Stankiewicz, M., Niedoszytko, M., Kozanecka, I., Łysiak-Szydłowska, W. (2007). Ocena sposobu odżywiania się gimnazjalnej młodzieży zamieszkującej wieś i miasto. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 9(1), 59–62.
 
24.
Pitucha, A., Metera, A. (2013). Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Górze Puławskiej. Zeszyty Naukowe WSSP, 17, 67-85.
 
25.
Seabra, A., Mendonça, D., Maia, J., Welk, G., Brustad, R., Fonseca, A.M., Seabra, A.F. (2013). Gender, weight status and socioeconomic differences in psychosocial correlates of physical activity in schoolchildren. Journal of Science and Medicine in Sport, 16(4), 320-326. https://doi.org/10.1016/j.jsam....
 
26.
Stefańska, E., Falkowska, A., Ostrowska, L. (2012). Ocena sposobu żywienia młodzieży gimnazjalnej miasta Białegostoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 63(4), 469-475.
 
27.
Szczepańska, E., Szeja, N., Szymkiewicz, A., Kowalska, A., Lenard, B., Bulwicka, A. (2014). Eating behaviours of middle- and secondary-school pupils from the upper Silesian region in Poland. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 65(4), 337-344.
 
28.
Wagner, S., Banaszkiewicz, M., Andruszkiewicz, A., Strahl, A., Miler, A., Kubica, A. (2015). Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(3), 278–281. https://doi.org/10.5604/208345....
 
29.
Wang, H., Fu, J., Lu, Q., Tao, F., Hao, J. (2014). Physical activity, Body Mass Index and mental health in Chinese adolescents: a population based study. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 54(4), 518-525.
 
30.
Woynarowska, B., Mazur, J., Oblacińska, A. (2015). Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Hygeia Public Health, 50(1), 183-190.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top