PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Physical activity of students in the opinion of physical education teachers from secondary schools in Biała Podlaska
 
More details
Hide details
1
Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
 
2
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
 
Submission date: 2020-05-03
 
 
Final revision date: 2020-09-03
 
 
Acceptance date: 2020-09-04
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Joanna Baj-Korpak   

Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):114-125
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: In the age of consumerism, undertaking physical activity seems to many people to be a remnant, while it is a necessity. The "new", active lifestyle requires many sacrifices and changes in existing habits. That is why it is so important to educate young people about the need to spend their free time actively, the need to make systematic daily physical efforts. One of the promoters of physical activity seems to be a physical education teacher, who should be a constructive personality model for a student. Material and methods: The research was conducted by means of a diagnostic survey with the use of a proprietary questionnaire. Results: We asked teachers about the aspects which in their opinion are positively influenced by the physical activity undertaken by the students. The analysis was also conducted on the motives and barriers of AF undertaken by youth. Conclusions: The respondents believe that students have an average level of physical fitness.
 
REFERENCES (23)
1.
Dąbrowski, A., Kalecińska, J. (2008). Rola szkoły jako środowiska współdziałającego w wychowaniu do aktywności ruchowej w rodzinie. W: E. Szczepanowska, M. Sokołowski (red.), Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia (17-24). Poznań: AWF.
 
2.
Demuth, A. (2009). Wpływ aktywności fizycznej na wielkość wskaźnika masy ciała. Antropomotoryka, 46, 47-53.
 
3.
Frołowicz, T. (1999). Kulturowe zadania wychowania fizycznego oraz szanse ich realizacji. W: R. Grzybowski, M. Krasnopolski, Z. Pawluczuk (red.), Humanistyczny wymiar kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Gdańsk: AWF.
 
4.
Garbaciak, W., Mynarski, W., Czapla, K., Rozpara, M. (2008). Wydolność tlenowa studentów o zróżnicowanej aktywności fizycznej. W: W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki (306-321). Katowice: AWF.
 
5.
Gaś, Z. (2001). Doskonalący się nauczyciel. Lublin: UMCS.
 
6.
Groffik, D. (2015). Struktura aktywności fizycznej młodzieży 15-17 letniej Górnego Śląska. Katowice: AWF.
 
7.
Kalecińska, J., Krynicki, B. (2008). Bariery uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej w opinii członków rodzin usportowionych. W: W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki I rekreacji (115-121). Zeszyty Naukowe nr 3. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii.
 
8.
Kozłowski, S., Nazar, K. (1999). Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie WZWL.
 
9.
Lisowska, J. (2006). Rekreacja ruchowa osób dorosłych. W: A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej (88-107). Warszawa: AlmaMer, WSE, AWF.
 
10.
Mogiła-Lisowska, J. (2010). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa. Warszawa: AWF.
 
11.
Paavola, M., Vartiainen, E., Haukkala, A. (2004). Smoking, alcohol use, and physical activity: A 13-year longitudinal study ranging from adolescence into adulthood. Journal of Adol Health, 35, 238-244.
 
12.
Pańczyk, W. (2012). Wychowanie fizyczne dla zdrowia. Aktywność fizyczna wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Pańczyk, W., Sądecka, D., Dudek, J. (2009). Poziom aktywności fizycznej studentów wybranych uczelni południowo-wschodniej Polski. W: W. Cynarski, S. Cieszkowski (red.), Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej (137-147). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
14.
Parnicka, U. (2007). Rodzinne uwarunkowania rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo. Warszawa: AWF.
 
15.
Pawłucki, A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Gdańsk: AWF.
 
16.
Piotrowska, E., Żechałko-Czajkowska, A., Biernat, J., Mikołajczak, J. (2009). Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz. I Stosowanie różnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosów i pici alkoholu. Roczn. PZH, 60 (1): 51-57.
 
17.
Sygit, K., Sygit, M., Pielichowska, E., Sygit-Kowalkowska E. (2014). Constitutive importance of lifestyle in health protection and promotion. Hygeia Public Health, 49(4): 665-671.
 
18.
Sygit, M., Sygit, K. (2003). Znaczenie znajomości zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej dla poprawy stanu zdrowia. Zdrowie Publiczne, 113, 139-141.
 
19.
Śliż, D., Gałecka-Wegiera, M., Romanowska, K., Bombiński, P., Król, J., Mamcarz, A. (2006). Evaluation of the physical activity amongst secondary school young people in south-east of Poland. Kardioprofil Vol. 4, 6 (15): 328-335.
 
20.
Winiarski, R. (1988). Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania. Problemy Turystyki, 2 (40), 5-15.
 
21.
Wojtyła, A., Kapka-Skrzypczak, L., Paprzycki, P., Diatczyk, J., Bylina, J. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport. Lublin: Instytut Medycyny Wsi.
 
22.
Woynarowska, B. (2008). Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP), 13 (12): 5.
 
23.
Woynarowska, B. (red.) (2007). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top