PL EN
REVIEW ARTICLE
Social and vocational rehabilitation of people with disabilities
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zakład Socjologii, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Polska
 
 
Submission date: 2020-11-03
 
 
Acceptance date: 2020-11-16
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Dorota Tomczyszyn   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zakład Socjologii, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska Street 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):102-113
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Rehabilitation of people with disabilities is a complex and multi-stage process. It starts with medical rehabilitation but an important part of it are social and vocational stages. There exist many barriers to the implementation of the rehabilitation process, incl. difficulties in accessing rehabilitation services, bureaucratization of the system, negative social attitudes towards people with disabilities, lack of jobs for those with disabilities or their low education. Thus, the importance of social and vocational rehabilitation is not limited to stimulating development. It is also related to the sense of meaning in life and the increase in self-esteem of people with disabilities. Accordingly, social and vocational rehabilitation of people with deficits has a direct impact on the process of their integration and inclusion in the social environment. Material and methods: . Results: . Conclusions: .
 
REFERENCES (22)
1.
Barbaro, B., Ostoja-Zawadzka, K., Cechnicki, A. (2005). Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 67-85.
 
2.
Bergier, J., Tomczyszyn, D. (2011). Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II.
 
3.
Buchwald, T. (2015). Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy a polityka społeczna w Polsce. Programy wsparcia realizowane przez fundację Aktywizacja. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 2(15), s. 74-94.
 
4.
Ćwirynkało, K., M. Włodarczyk-Dudka, M. (2012). Diagnoza i podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wielozakresową. W: K. Ćwirynkało, C. Kosakowski (red.), Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 22-34.
 
5.
Dega, W. (1995). Koncepcja rehabilitacji. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, nr 1, s. 16.
 
6.
Dz.U. z 2020.426, 568, 875, Akt obowiązujący, tekst ujednolicony od: 1 lipca 2020 r.
 
7.
Garbat, M. (2013). Geneza i rozwój rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na ziemiach polskich. W: A. Paszkowicz, M. Garbat (red.), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. t. 1,Zielona Góra: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 19-36.
 
8.
Garbat, M. (2017). Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Chinach – litera prawa a twarda rzeczywistość. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 4(25), s. 7-27.
 
9.
Gąciarz, B., Kubicki, P., Rudnicki, S. (2014). System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji. W: B.Gąciarz, S.Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wyd. AGH, s.105-126.
 
10.
Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Warszawa; Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
11.
Kaczyński, H. (2007). Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno. W: J.Stręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, s.60-73.
 
12.
Kirenko, J., Sarzyńska-Mazurek, E. (2012). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnych. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II, s. 52-70.
 
13.
Konieczna, I. (2012). Aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II, s. 245-251.
 
14.
Kościółek, M,. Parys, K., Wolska, D. (2002). Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej upośledzonych umysłowo. W: J. Pańczyk (red.), Usprawnianie wychowanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s.198.
 
15.
Mlkusińska, A. (2008). Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Ostrowska, A. (1994). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Warszawa: PAN.
 
17.
Ryżek, E. (2006). Rehabilitacja zawodowa i jej znaczenie w integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, W: Poradnik. Usługodawcy osób niepełnosprawnych. Projekt „DOBRY START” – szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu PFRON, Poznań, s. 7-11.
 
18.
Samad, K., Fairbairn, S. (2000). Równe szanse a integracja – z perspektywy szkoły powszechnej. W: G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne. Warszawa: Centrum Metodyczne MEN, Warszawa, s.100-110.
 
19.
Turowska, A. (1998). Rehabilitacja osób niepełnosprawnych a integracja społeczna. Studia Włocławskie, nr 1, s.194-204.
 
20.
Wrocławska, T. (2015). Prawne pojęcie rehabilitacji. Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCV, s. 137–158.
 
21.
Zaorska, M. (2017). Osoba z niepełnosprawnością w/na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej (na przykładzie województwa warmińsko – mazurskiego). W: B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.), Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji. Olsztyn: wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, s. 37-48.
 
22.
Żurek, A. (2002). wybrane zagadnienia rehabilitacji osob niepełnosprawnych. W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Oficyna Wydawnicza Atut, s. 116-127.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top