PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Health insurance as a way to protect the health of workers and farmers
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2020-11-18
 
 
Final revision date: 2021-01-14
 
 
Acceptance date: 2021-01-14
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):81-100
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Przedmiotem opracowania są obowiązujące w Polsce systemy ochrony zdrowia a zwłaszcza system ubezpieczenia społecznego pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Na podstawie literatury problemu przedstawiono zarówno sposoby ochrony zdrowia jak i system świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zaprezentowano w pracy wyniki własnych badań sondażowych dotyczących oceny poziomu zadowolenia pracowników rolników i studentów ubezpieczonych w ZUS i KRUS z systemu ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych w publicznym i prywatnym systemie opieki zdrowotnej. Wskazano również na potrzebę i kierunki zmian w systemie zabezpieczenia ochrony zdrowia. Material and methods: - Results: - Conclusions: -
 
REFERENCES (15)
1.
Alińska, A., Woźniak, B. (red.). (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Delfin.
 
2.
Bromber P. (2014). Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65(2014), 1-17.
 
3.
Głowacka, M.D., Zdanowska, J. (2013). Zdrowie publiczne w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 
4.
Grycner, S. (2015). Polityka zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o.
 
5.
Handschke, J., Monkiewicz, J. (red.). (2010). Ubezpieczenia, podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
6.
Iwanicz-Drozdowska, M. (red). (2018). Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
Jędrusik-Jankowska, I. (2007). Pojęcie i konstrukcja prawna ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
8.
Jedynak, T. (2016). Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(956), 5-22. https://doi.org/10.15678/ZNUEK....
 
9.
Lewtak, B. (2020). Ubezpieczenie zdrowotne rolników i pracowników – studium porównawcze. Praca magisterska na Wydziale Nauk Ekonomicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
10.
Morris, S., Devlin, N., Parkin, D. (2011). Ekonomia w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 
11.
Muszalski, W. (2006). Ubezpieczenie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Podstawka, M. (red.). (2010, 2017). Finanse, instytucje, instrumenty i podmioty, rynki, regulacje. Warszawa: PWN.
 
13.
Ronka-Chmielowiec, W. (red.). (2002). Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
14.
Wojtyniak, B., Goryński, P. (red). (2018). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowanie. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.
 
15.
Znaniecka K., Wieczorek-Kosmala M. (red.). (2014). Systemy ubezpieczeń, aspekty finansowe, wyd. pierwsze. Warszawa: CeDeWu Sp..z o.o.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top