PL EN
ORIGINAL ARTICLE
ANALYSIS OF THE INCENTIVE SCHEME FOR THE ADMINISTRATION STAFF OF PUBLIC SECTOR UNITS
 
More details
Hide details
1
Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TEC, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Daniel Tokarski   

Daniel Tokarski, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH, ul. Sidorska 107-111, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: d.tokarski@pswbp.pl, tel.: 83 344 69 21
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):65-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The subject of the research was the assessment of the opinions held by the administration staff of a public-sector unit - in this case of a University - on the subject of internal incentive system. The aim of the work was to determine the most important motivational incentives, including the division into remunerative and non-remunerative motivators. Material and Methods: The survey was carried out using an online questionnaire, on the basis of targeted selection of respondents, i.e. each administration employee received an e-mail with a link to the questionnaire, along with a request to participate in the survey. Results: Proprietary research carried out using a questionnaire survey showed that the main factors motivating administration employees to work are, among others, basic salary amount, promotion opportunities, change of rank, stability of employment, specific and clearly defined goals and discretionary bonus. Conclusions: Remunerative motivational factors are crucial for the respondents in the process of personal fulfillment and satisfaction with the work performed. This means that employees appreciate a stable, well-paid job with development opportunities.
 
REFERENCES (15)
1.
Borkowska, S. (2004). Motywować skutecznie. Warszawa: IPISS.
 
2.
Chmiel, N. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Glick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Gros, U. (2012). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Locke, G., Latham, G.P. (1984). Goal Stetting: A Motivational Technique That Works. New York: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 
7.
Nyczyk, T. (2005). Wynagrodzenie za pracę. Kraków: Arden.
 
8.
Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
9.
Sekuła, Z. (2005). Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe. Kraków: Oficyna ekonomiczna.
 
10.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 155. Pobrane z: http://isip.sejm.gov.pl/Detail....
 
11.
Regulamin Nagród Rektora PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
12.
Regulamin pracy PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
13.
Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
14.
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej z własnego funduszu stypendialnego dla studentów i pracowników PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
15.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top