PL EN
CULTURAL LIFE IN THE ŁUKOWSKI DISTRICT IN THE YEARS 1918-1939
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(2):56-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the cultural life in the Łukowski District in the interwar period. The article has been written on the basis of archival sources and studies. In the interwar period the Łukowski District was within the boundaries of the Lubelskie Province. The culture in Łuków developed through social organizations and aficionados for whom the cultural life was immensely important. It can be observed that between different organizations and the Jews and the Christians there existed a rivalry which caused the development of various initiatives – lectures, performances, celebrations and similar ventures. The cultural life was rich. Despite the activity of different cultural and educational institutions in the District, the level of culture of the residents in that area left a lot to be desired. The curiosity of the District’s residents was not awaken yet, they did not feel the need for cultural entertainment.
 
REFERENCES (17)
1.
Będkowska H. (2009), Polityka niszczenia polskiej kultury, oświaty i Kościoła katolickiego w powiecie łukowskim w latach 1939-1944 |w:| Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie, nr 5.
 
2.
Dane dotyczące stanu kultury w powiecie w 1925 i 1926 roku. Archiwum Państwowe w Lublinie, Starostwo Powiatowe Łukowskie.
 
3.
Izdebski J. (1989), Garnizon łukowski w XIX i XX wieku, jego rola i znaczenie w życiu miasta. W: R. Turkowski (red.), Łuków i okolice w XIX i XX wieku. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
4.
Jachymek J. (1989), Stronnictwo Ludowe w powiecie łukowskim w latach 1931-1939. W: R. Turkowski (red.), Łuków i okolice w XIX i XX wieku. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
5.
Jastrzębska K. (1989), Życie polityczne Łukowa i powiatu łukowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: R. Turkowski (red.), Łuków i okolice w XIX i XX wieku. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. K. (25.09.1933), Wielka rocznica Łukowa, „Podlasie”, nr 2.
 
6.
Kunczyński Z. (06.04.2000), Sylwetki – wspomnienia (odc. 3), „Nowa Gazeta Łukowska”, nr 4.
 
7.
Majewski J. S. (1929), Adamów i okolice, nakł. autora, Łuków.
 
8.
Majewski J. S. (1928), Historia miasta Kocka, nakł. Magistratu m. Kock, Kock.,.
 
9.
Majewski J. S. (1924), Łuków. Miasto powiatowe w województwie lubelskim, Łukowski Ośrodek Kultury Reprint z 1930 r. Łuków, http://www.lok.lukow.pl |12.10.2008 r.|.
 
10.
Mierzwiński H. (1990), Dzieje Kocka do roku 1939, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1990.
 
11.
Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny.
 
12.
Milewski T. (11.05.2008), Rocznicowe refleksje, „Nowa Gazeta Łukowska”, nr 5.
 
13.
Orłowski R., Szaflik J. R. (1962), Dzieje miasta Łukowa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 
14.
Pastuszka S. J. (1989), Amatorski ruch artystyczny w Łukowie i okolicy w latach 1918 – 1939 W: R. Turkowski (red.), Łuków i okolice w XIX i XX wieku. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
15.
Podania do Starosty Łukowskiego, Archiwum Państwowe w Lublinie, Starostwo Powiatowe Łukowskie.
 
16.
Prejzner E. (sierpień 1925), Śpiew i muzyka. Sprawozdanie zarządu z działalności chóru i tria „Ogniwa”, „Gazeta Łukowska”, nr 8.
 
17.
Przeworska M. (19.05.2008), Okruszynki z dziejów Łukowa, „Nowa Gazeta Łukowska”, nr 6.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top