PL EN
VARIABILITY OF THE HYDROLOGICAL PHENOMENA ON THE LOWER ODRA RIVER IN 1947-2003
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(2):38-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Odra is the second largest river of Poland and the major waterway. Analysed in the study were the hydrological data collected from the gauging stations of Słubice, Gozdowice, Widuchowa and Szczecin (Most Długi). The data included the daily river stages recorded in 1947 – 2003, the flows from 1949 – 1983, and the ice phenomena observed in 1947 – 2003. Variability and characteristics of the hydrological phenomena observed on the lower Odra are of the key importance for the national economy and the people, not only in Poland but also in Germany.
 
REFERENCES (13)
1.
Atlas Geograficzny (1987), PPWK, Warszawa.
 
2.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. (2007), Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Dane źródłowe – Codzienne stany wody na posterunkach: Słubice, Gozdowice, Widuchowa, Szczecin Most Długi, w latach 1984-2003, RZGW Szczecin.
 
4.
Dubicki A. (1999), Dorzecze Odry, Monografia powodzi lipiec 1997, IMGW, Warszawa.
 
5.
Dynowska I. (1988), Ocena odnawialnych zasobów wód podziemnych w Polsce, W: T. Hess (red.), Prace geograficzne UJ, zeszyt 71, PWN Warszawa-Kraków.
 
6.
Dziaduszko Z. (1980), Wieloletnie wahania stanów wody, W: A. Majewski (red.), Zalew Szczeciński, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
7.
Dziaduszko Z. (1994), Wahania poziomu morza, W: A. Majewski, Z. Lauer (red.), Atlas Morza Bałtyckiego, IMGW, Warszawa.
 
8.
Mapa Topograficzna Polski w skali 1:100000 (1995), arkusze: Dębno, Gryfino, Kostrzyn, WZKart., Warszawa.
 
9.
Mikulski Z. (1963), Zarys hydrografii Polski, PWN, Warszawa.
 
10.
Orlewicz S., Mroziński Z. (2002), Hydrologia Doliny Dolnej Odry W: J. Jasnowska (red.), Dolina dolnej Odry, monografia przyrodnicza parku krajobrazowego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin.
 
11.
Rocznik Hydrologiczny, Odra (1946-1983), IMGW, Warszawa.
 
12.
Woś A. (1999), Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Woś K. (2005), Taktyka i organizacja akcji lodołamania na rzece Odrze, materiały niepublikowane, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top