PL EN
HOW TO BUILD POSITIVE ATTITUDE OF LEARNERS TOWARDS A FOREIGN LANGUAGE AND HOW TO TEACH IT EFFECTIVELY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):125-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns an important issue of defining the factors influencing the effectiveness of foreign language teaching, especially as far as foreign language courses of different academic majors are concerned. Based on the overview of literature, as well as the own experience in didactic work, the author draws attention to subjective and objective factors, which determine final results of foreign language acquisition. This work emphasises especially factors connected with the affective side of learners' personality. The author draws attention to the role of appropriate motivation of learners by teachers for involved, active psychical effort. Moreover, this article discusses the issue of building learners' positive attitude towards foreign languages as well as factors influencing this process. The article provides examples of specific didactic procedures, which determine the correct attitude of students towards languages and, in consequence, the final results of the learning process.
 
REFERENCES (13)
1.
Brzeziński J. (1987), Nauczanie języków obcych dzieci, WSiP, Warszawa.
 
2.
Galloway Ch. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania. Tom II, PWN, Warszawa.
 
3.
Gałka A. (2001), Интересы и увлечения студентов и обучение иностранным языкам, [w:] A. Paliński (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
4.
Janowski A. (2002), Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki. Zdrowy rozsądek. Wyniki badań., Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
5.
Komorowska H. (2007), Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007). 50 lat czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Z wyborem tekstów z lat 1957-2007, Wyd. CODN, Warszawa.
 
6.
Komorowska H. (1999), Metodyka nauczania języków obcych, WSiP, Warszawa.
 
7.
Komorowska H. (1978), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, WSiP, Warszawa.
 
8.
Kuczyński M. (2008), Skuteczna nauka języka obcego, Wyd. PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 
9.
Pado A. (2006), И стар и млад Web-сайтам рад. Использование Интернет- и ТВ- ресурсов на разных уровнях изучения языка, [w:] A. Paliński, G. A. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
10.
Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, WAGROS, Poznań.
 
11.
Szałek M. (2004), Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce, WAGROS, Poznań.
 
12.
Werbńska D. (2005), Skuteczny nauczyciel języka obcego, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
13.
Woźniewicz W. (1991), Metodyka lekcji języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top