PL EN
THEORY AND PRACTICE IN TEACHING MATHEMATICS
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):112-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In today's world it has become obvious that there is a growing need for studying sciences, among which mathematics, called the Queen of Sciences, plays the dominant part. The main topic of this article is the problem of teaching mathematics at school, especially the teaching methods as well as highlighting the language of mathematics, which is alive and changes dynamically. Reading mathematical texts we come across not only symbols and signs but also words. The exchange of ideas in discourses is facilitated with the use of metaphors and metonymies, often accompanied by gestures and mimics. The language of mathematics with its additional forms of verbal and non-verbal communication seems to be 'gibberish' for many people. This why the communication between teachers and students is difficult. The task of mathematicians as teachers is to pass the knowledge essential in modern life to students is by no means easy. The goal of every teacher is to teach students using this abstract language by choosing appropriate methods and forms of work. To reach this goal one must do more than solve a number of problems without understanding them. The experience of many teachers shoes that it is more effective to assume the thesis that: one should first understand and picture the problem, make it meaningful, and only then learn the symbol for it..
 
REFERENCES (22)
1.
Bruner J.S. (1974), W poszukiwaniu teorii nauczani. PIW, Warszawa.
 
2.
Cackowska M. (1990), Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. WSiP, Warszawa.
 
3.
Davis P.J., Hersh R. (1994), Świat matematyki. PWN, Warszawa.
 
4.
Dąbrowski M. (2008), Pozwól dzieciom myśleć! CKE, Warszawa.
 
5.
Polya G. (1964), Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa.
 
6.
Gruszczyk-Kolczyńska E. (2007), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. WSiP, Warszawa.
 
7.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E. (1996), Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?” WSiP, Warszawa.
 
8.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2004), Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa.
 
9.
Hemmerling W. (1977), Kierowanie rozwiązywaniem zadań matematycznych w klasach początkowych. Inst. Kszt. Naucz. i Badań Oświat, Koszalin.
 
10.
Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Instytut Wyd. Erica, Warszawa 2010.
 
11.
Klus-Stańska D. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa.
 
12.
Pisarski M. (1992), Matematyka dla wszystkich dzieci, Wyd. „ECERI”, Warszawa.
 
13.
Polański K. (1991), W: St. Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego. Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 199.
 
14.
Rose C., Dryden G. (2009), Zabawy fundamentalne 2. Gry i zabawy rozwijające zdolności matematyczne. Nowak I. (tłum.), Transfer Learning Solutions, Gdańsk.
 
15.
Siwek H. (1998), Czynnościowe nauczanie matematyki. WSiP, Warszawa.
 
16.
Turnau St. (1985), Metodyka rozwiązywania zadań tekstowych. W: Nauczanie Początkowe Matematyki, t. III, WSiP, Warszawa.
 
17.
(1968) Mały słownik języka polskiego, St. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), PWN, Warszawa 1968.
 
18.
(2009) Encyklopedia, (red.) Kaczorowski B. (red.), PWN, Warszawa.
 
19.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009, nr 4, poz. 17).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top