PL EN
JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):125-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest określenie czynników wpływających na efektywność nauczania języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem jego nauki na różnych kierunkach studiów w ramach lektoratów. W oparciu o studium literatury, a także praktykę dydaktyczną autorka zwraca uwagę na czynniki subiektywne i obiektywne, które determinują końcowe rezultaty procesu przyswajania języka obcego. W pracy szczególnie podkreślone zostają czynniki związane z afektywną sferą osobowości uczącego się. Autorka zwraca uwagę na rolę, jaką pełni prawidłowe motywowanie studenta przez nauczyciela do zaangażowanego, aktywnego wysiłku językowego. W rozważaniach poruszona została również kwestia budowania pozytywnego nastawienia uczących się do nauczanego języka obcego i czynników na to wpływających. W artykule przedstawione zostały także przykłady konkretnych zabiegów dydaktycznych, od których zależy odpowiednia postawa studenta do języka, a przez to również końcowe efekty nauki.
 
REFERENCJE (13)
1.
Brzeziński J. (1987), Nauczanie języków obcych dzieci, WSiP, Warszawa.
 
2.
Galloway Ch. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania. Tom II, PWN, Warszawa.
 
3.
Gałka A. (2001), Интересы и увлечения студентов и обучение иностранным языкам, [w:] A. Paliński (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
4.
Janowski A. (2002), Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki. Zdrowy rozsądek. Wyniki badań., Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
5.
Komorowska H. (2007), Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007). 50 lat czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Z wyborem tekstów z lat 1957-2007, Wyd. CODN, Warszawa.
 
6.
Komorowska H. (1999), Metodyka nauczania języków obcych, WSiP, Warszawa.
 
7.
Komorowska H. (1978), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, WSiP, Warszawa.
 
8.
Kuczyński M. (2008), Skuteczna nauka języka obcego, Wyd. PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 
9.
Pado A. (2006), И стар и млад Web-сайтам рад. Использование Интернет- и ТВ- ресурсов на разных уровнях изучения языка, [w:] A. Paliński, G. A. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
10.
Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, WAGROS, Poznań.
 
11.
Szałek M. (2004), Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce, WAGROS, Poznań.
 
12.
Werbńska D. (2005), Skuteczny nauczyciel języka obcego, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
13.
Woźniewicz W. (1991), Metodyka lekcji języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top