PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OPTYMIZM A EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PRACOWNIKÓW CZĘŚĆ II. INTERPRETACJA ZDARZEŃ NEGATYWNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 21-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Dresler   

Ewelina Dresler, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: edresler@wp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):50-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Artykuł stanowi drugą część rozważań na temat optymizmu i jego związku z efektywnością w miejscu pracy. Przeanalizowano optymizm w kontekście sposobu interpretowania zdarzeń negatywnych przez pracowników związanych ze sprzedażą. Celem artykułu jest sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy różnymi wymiarami optymizmu takimi jak zasięg, stałość i personalizacja zdarzeń negatywnych a poziomem efektywności pracowników. Materiał i metody: Podstawą artykułu są wyniki badań własnych zrealizowanych w projekcie badawczym w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania zostały oparte na koncepcji optymizmu Martina Seligmana. Wyniki: Wyniki badań własnych sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem efektywności a stałością i zasięgiem optymizmu w aspekcie interpretacji zdarzeń negatywnych. Nie stwierdzono natomiast zależności pomiędzy sposobem personalizacji niepomyślnych zdarzeń a poziomem efektywności pracowników. Wnioski: Wyniki badania sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem optymizmu w obszarze interpretacji zdarzeń negatywnych a efektywnością w pracy. Wymagają jednak dalszych pogłębionych badań, które może mieć zastosowanie praktyczne do podnoszenia efektywności w pracy poprzez uczenie pracowników optymizmu.
 
REFERENCJE (18)
1.
Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. GWP, Gdańsk, s. 192-242.
 
2.
Czapiński J. (1985), Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej: O naturze optymizmu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
3.
Czerw A. (2010), Optymizm. Perspektywa psychologiczna. GWP, Gdańsk.
 
4.
Dresler E. (2017), Optymizm a efektywność zawodowa pracowników. Część I. Interpretacja zdarzeń pozytywnych. Rozprawy Społeczne, 11(1), s. 79-86.
 
5.
Drucker P. (1994), Menedżer skuteczny. Biblioteka Nowoczesności, Kraków.
 
6.
Dyduch W., Kozłowska I. (2011), Zintegrowany system pomiaru efektywności oparty na miarach przedsiębiorczości organizacyjnej, W: W. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom. I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, Opole, s. 284-293.
 
7.
Filipowicz G. (2013), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 
8.
Hoffmann K., Gajda D., (2015), Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230-2015, s. 146-164.
 
9.
Kaplan R., Norton D. (2007), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Luthans B.C., Luthans K.W., Jensen S.M. (2012), The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87, s. 253–259.
 
11.
Luthans F., Youssef C., Avolio B. (2007), Psychological capital. Developing the human competitive edge. Oxford University Press, Oxford UK.
 
12.
Peterson C. (2000), The future of optimism. American Psychologist, 55, s. 44-55.
 
13.
Potempa K. (2013), Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), s. 130-134.
 
14.
Seligman M. (2010), Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Media Rodzina, Poznań.
 
15.
Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Media Rodzina, Poznań.
 
16.
Siciński A. (1972), Optymizm – pesymizm – próba precyzacji pojęć i jej konsekwencje badawcze. Studia Socjologiczne, 4 (47), s. 77-96.
 
17.
Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
18.
Stach R. (2006), Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top