PL EN
ORIGINAL ARTICLE
OPTIMISM VERSUS WORK EFFECTIVENESS PART II. INTERPRETATION OF NEGATIVE EVENTS
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-21
 
 
Corresponding author
Ewelina Dresler   

Ewelina Dresler, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: edresler@wp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):50-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The following article is the second part of considerations on optimism and its connection with efficiency in the workplace. It has been described in regard to how negative events are interpreted by workers. The aim of the article is to check whether there is a relationship between workers’ efficiency and different dimensions of optimism, its range, stability and personalization resulting from negative events. Material and Methods: The article was prepared on the basis of the research findings obtained in the project conducted under the Fund Grants for Research at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The study was based on the concept of optimism by Martin Seligman. Results: The result of the research confirm the connection between the level of efficiency and optimism and the way negative events are interpreted. In turn, there was no connection found between the way such events were personalised and the level of employees’ efficiency Conclusions: The study results allow to draw some general conclusions about the existing connection between the level of optimism in regard to interpretation of negative events and efficiency at work. However, it requires further research, which may have practical application in improving workers’ performance at work through teaching them optimism.
 
REFERENCES (18)
1.
Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. GWP, Gdańsk, s. 192-242.
 
2.
Czapiński J. (1985), Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej: O naturze optymizmu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
3.
Czerw A. (2010), Optymizm. Perspektywa psychologiczna. GWP, Gdańsk.
 
4.
Dresler E. (2017), Optymizm a efektywność zawodowa pracowników. Część I. Interpretacja zdarzeń pozytywnych. Rozprawy Społeczne, 11(1), s. 79-86.
 
5.
Drucker P. (1994), Menedżer skuteczny. Biblioteka Nowoczesności, Kraków.
 
6.
Dyduch W., Kozłowska I. (2011), Zintegrowany system pomiaru efektywności oparty na miarach przedsiębiorczości organizacyjnej, W: W. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom. I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, Opole, s. 284-293.
 
7.
Filipowicz G. (2013), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 
8.
Hoffmann K., Gajda D., (2015), Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230-2015, s. 146-164.
 
9.
Kaplan R., Norton D. (2007), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Luthans B.C., Luthans K.W., Jensen S.M. (2012), The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87, s. 253–259.
 
11.
Luthans F., Youssef C., Avolio B. (2007), Psychological capital. Developing the human competitive edge. Oxford University Press, Oxford UK.
 
12.
Peterson C. (2000), The future of optimism. American Psychologist, 55, s. 44-55.
 
13.
Potempa K. (2013), Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), s. 130-134.
 
14.
Seligman M. (2010), Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Media Rodzina, Poznań.
 
15.
Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Media Rodzina, Poznań.
 
16.
Siciński A. (1972), Optymizm – pesymizm – próba precyzacji pojęć i jej konsekwencje badawcze. Studia Socjologiczne, 4 (47), s. 77-96.
 
17.
Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
18.
Stach R. (2006), Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top