PL EN
ORIGINAL ARTICLE
ASSESSMENT OF TOURISM POTENTIAL IN ŁUKÓW DISTRICT
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-21
 
 
Corresponding author
Agnieszka Kozak   

Agnieszka Kozak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: agatau@tlen.pl, tel.: 83 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):45-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main goal of the article is to present the possibilities of tourism development in Łuków district and the nearby areas so as to answer the question whether the area is an attractive one for its development. The other aim is to evaluate tourism potential of Łuków and its vicinity basing on opinions of the residents, the people visiting that place and SWOT analysis. In order to analyze the potential of Łuków district, a questionnaire was used, which was further supported by SWOT analysis. The study was conducted in 2014 in Łuków district and involved 50 persons, mainly the residents and tourists. The obtained results indicated that, despite some shortcomings connected mainly with lack of promotion or initiatives on the part of local authorities supporting tourism development, the district possesses considerable natural, historical and cultural values. Further, it has a favourable geographical location and well-developed catering and accommodation sphere.
 
REFERENCES (5)
1.
Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 
2.
Łukowska Gazeta Jubileuszowa (2003), Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego w Łukowie, Łuków.
 
3.
Kozak A. (2013), Potencjał turystyczny obszarów przyrodniczo-cennych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego, W: Popyt turystyczny, Fundusze Europejskie, Zagadnienie Regionalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kołobrzeg.
 
4.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2013-2016, z perspektywą do 2020 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków (2013). Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/34/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 r., Łuków.
 
5.
Szczęśniak H. (1983), Łuków i okolice, Informator turystyczny. Lublin- Siedlce.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top