PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
MOTYWACJA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE TEORII KONFLIKTU MOTYWÓW KURTA LEWINA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Juroszek   

Weronika Juroszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, e-mail: weronikajuroszek@interia.pl, tel. 323 569 056
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):28-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym opracowaniu poddano analizie zagadnienie motywacji do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina, a szczególnie konfliktu przyciąganie-odpychanie, który wiąże się z oddziaływaniem dwóch przeciwstawnych motywów o podobnym natężeniu. Podkreślono, że obecnie młodzi ludzie coraz częściej doświadczają konfliktu między dwoma rodzajami motywów: ukierunkowanych na zawarcie małżeństwa oraz zniechęcających do jego zawarcia. W opisie rodzaju motywów uwzględniono podział na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Dłuższe oddziaływanie na jednostkę dwóch przeciwstawnych motywów skutkuje u niej stanami depresji, zniechęcenia, apatii i bezsilności. Przedstawiono zależności między konfliktem przyciąganie-odpychanie a oporem wobec małżeństwa.
 
REFERENCJE (19)
1.
Benjamin L. (2008), Historia współczesnej psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Braun-Gałkowska M. (1985), Miłość aktywna. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
3.
Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
4.
Brehm J. (1966), A theory of psychological reactance. Academic Press, New York.
 
5.
Budzyńska E. (2011), Między etyką a moralnością, czyli rodzina polska na rozdrożu. Studia Teologiczne i Humanistyczne, t. II, s. 37-54.
 
6.
Dakowicz D. (2012), Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych. Pedagogika Społeczna, t. IV, s. 69-81.
 
7.
Dobosz D. (2012), Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek. Pedagogika Społeczna, t. IV, s. 83-96.
 
8.
Doliński D., Łukaszewski W. (2006), Typy motywacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 469-491.
 
9.
Dyczewski L. (2007), Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, W: L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 11-34.
 
10.
Easton J., Confer J., Goetz C., Buss D. (2010), Reproduction expediting: Sexual motivations, fantasies and the ticking biological clock. Personality & Individual Differences, t. V, s. 516-520.
 
11.
Havighurst R. (1971), Developmental tasks and education. Third Edition. Longman, New York.
 
12.
Kofta M., Doliński D. (2006), Poznawcze podejście do osobowości, W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 561-600.
 
13.
Lewin K. (1948), Resolving social conflicts. Harper & Row, New York.
 
14.
Liberska H., Malina A. (2011), Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we współczesnej dorosłości. W: H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 97-119.
 
15.
Łukaszewski W. (2006), Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 427-440.
 
16.
Rzeczpospolita, Dzieci. Polski fenomen na Wyspach. Rzeczpospolita, część A, 6 luty 2014, s. 3.
 
17.
Plopa M(2008), Psychologia rodziny. Teoria i badania. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
18.
Ruszkiewicz D. (2009), Życie w pojedynkę w opinii osób „bez pary. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, t. II, s. 27-32.
 
19.
Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top