PL EN
ORIGINAL ARTICLE
MOTIVATION TO CONCLUDE MARRIAGE IN LIGHT OF KURT LEWIN’S THEORY OF CONFLICT OF MOTIVES
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Weronika Juroszek   

Weronika Juroszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, e-mail: weronikajuroszek@interia.pl, tel. 323 569 056
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):28-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article the author analyses the problem of motivation to conclude a marriage in light of the theory of conflict of motives, particularly in relation to the approach-avoidance conflict, which is related to the impact of two contradictory to each other motives of similar intensity. It was emphasized that young people nowadays experience more and more the conflict of two types of motives – pro and anti –marriage. In the classification of motives internal and external motivation was considered. Long-term influence of two antagonist forces on a person may result in depression, despondency, apathy and helplessness. The author also presented interdependence of the approach-avoidance conflict and reluctance to marry.
 
REFERENCES (19)
1.
Benjamin L. (2008), Historia współczesnej psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Braun-Gałkowska M. (1985), Miłość aktywna. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
3.
Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
4.
Brehm J. (1966), A theory of psychological reactance. Academic Press, New York.
 
5.
Budzyńska E. (2011), Między etyką a moralnością, czyli rodzina polska na rozdrożu. Studia Teologiczne i Humanistyczne, t. II, s. 37-54.
 
6.
Dakowicz D. (2012), Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych. Pedagogika Społeczna, t. IV, s. 69-81.
 
7.
Dobosz D. (2012), Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek. Pedagogika Społeczna, t. IV, s. 83-96.
 
8.
Doliński D., Łukaszewski W. (2006), Typy motywacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 469-491.
 
9.
Dyczewski L. (2007), Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, W: L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 11-34.
 
10.
Easton J., Confer J., Goetz C., Buss D. (2010), Reproduction expediting: Sexual motivations, fantasies and the ticking biological clock. Personality & Individual Differences, t. V, s. 516-520.
 
11.
Havighurst R. (1971), Developmental tasks and education. Third Edition. Longman, New York.
 
12.
Kofta M., Doliński D. (2006), Poznawcze podejście do osobowości, W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 561-600.
 
13.
Lewin K. (1948), Resolving social conflicts. Harper & Row, New York.
 
14.
Liberska H., Malina A. (2011), Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we współczesnej dorosłości. W: H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 97-119.
 
15.
Łukaszewski W. (2006), Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 427-440.
 
16.
Rzeczpospolita, Dzieci. Polski fenomen na Wyspach. Rzeczpospolita, część A, 6 luty 2014, s. 3.
 
17.
Plopa M(2008), Psychologia rodziny. Teoria i badania. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
18.
Ruszkiewicz D. (2009), Życie w pojedynkę w opinii osób „bez pary. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, t. II, s. 27-32.
 
19.
Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top