PL EN
ORIGINAL ARTICLE
UNEMPLOYMENT AMONG WOMEN AND THE FIGHT WITH THIS PHENOMENON IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP IN THE YEARS 2004-2013
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):35-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper focuses on the study of female unemployment against the overall conditions, state and the effects of unemployment in Mazowieckie Voivodeship and in Poland. Hypothesis assumed indicate that women, despite a good education, have greater problems than men in finding and keeping jobs, which mainly results from the social functions performed by women and the stereotypes about women and their work. Analysis of statistical data and author’s own research confirmed the diversity of the labor market in the region and a strong positive impact of the city of Warsaw on the regional labor market in case of women. Unemployment among women in the region is at a similar level to male unemployment. Positive developments that are taking place in the labor market for women are the result of the use of active labor market policies financed with European funds.
 
REFERENCES (31)
1.
Bezrobocie w województwie mazowieckim (2001), Zespół ds. Statystyki Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy.
 
2.
Claire P. (2012), Przemoc w szkole, w domu, w miejscu pracy. Wydawnictwo PWN.
 
3.
Francik A. (2009), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Wyd. IPISS.
 
4.
Frist-Lesznak G. (2012), Wykształcenie kobiet a ich kwalifikacje na rynku pracy. Wyd. ASPRA.
 
5.
Gawrycka E. (2008), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. Wydawnictwo CeDeWu.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Warszawa.
 
7.
Góral Z. (2013), Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Wydawnictwo LEX Grupa Wolters Kluwer.
 
8.
Grabowska M., Badora B., Feliksiak M. (2004), Kobiety na mazowieckim rynku pracy. 2013 WN.
 
9.
Jacukowicz Z. (2008), Systemy wynagrodzeń. Poltext Warszawa.
 
10.
Janicka K. (2005), Sytuacja na rynku pracy, a struktura społeczna. Wydawnictwo JFIS.
 
11.
Jończyk J. (2013), Prawo zabezpieczenia społecznego. Wydawnictwo Zamykacze 2001 Alters Kluwer.
 
12.
Kabaj M. (2009), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Kabaj M., (2011), Badanie bezrobocia długookresowego. IPiSS, Warszawa.
 
14.
Kaleta A. (2011), Wielozawodowość na obszarach wiejskich, W: Wilkin J. (red.) Perspektywa globalizacji w Polsce. Polska wieś - wizja rozwoju. Warszawa.
 
15.
Kalinowska-Nawrotek B. (2002), Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu.
 
16.
Keynes John M. (2004), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo PWN.
 
17.
Kowalak T. (2008), Polityka społeczna wybrane zagadnienia. Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku.
 
18.
Kozłowska Z. (2013), Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego.
 
19.
Kwiatkowski E. (2009), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Mlonek K. (2001), Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Wyd. PWN.
 
21.
Mlonek K. (2012), Bezrobocie w Polsce w świetle Badań. Krajowy Urząd Pracy.
 
22.
Noga M. (2003), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Wydawnictwo PWN.
 
23.
Orlik J. (2012), Rynek pracy i wykorzystywanie zasobów pracy w Polsce. PWN. Poltext, Warszawa.
 
24.
Rajkiewicz A. (2002), Zatrudnienie i rynek pracy. Wydawnictwo IPIS.
 
25.
Sajkiewicz A. (2002), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika.
 
26.
Sawicka J. (2013), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender. Wydawnictwo SGGW.
 
27.
Skoczny M. (1999), Społeczne skutki bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Wyd. PWN.
 
28.
Smyczek S. (2012), Kobieta na rynku pracy. PWN.
 
29.
Socha, M., Sztanderska U. (2011), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa.
 
30.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020.
 
31.
Sztanderska U. (1993), Rynek pracy w Polsce w latach 1990-1991. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top