PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ABOUT PHYSICAL EDUCATION OF FEMALE PUPILS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Barbara Bergier   

Barbara Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 344 69 15, e-mail: b.bergier@dydaktyka.pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):50-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the views of teachers of physical education on the realization of the process of physical education for girls and the program of reforms (1999, 2009). The study involved 51 teachers from the Bialskie primary schools, secondary and post-secondary schools. Diagnostic survey method was used while the applied research tool was a questionnaire. Most teachers systematically prepare for lessons and motivate pupils to co-create them. Implementation of the department “Rhythm-Music-Dance” was frequently declared by junior high school teachers. Reluctance to their conduct resulted from insufficient knowledge and lack of skills of some teachers. Most teachers prefer to work in line with the reform of 1999. Teachers also reacted positively to the changes in 2009, on the division of content into the obligatory and optional ones.
 
REFERENCES (14)
1.
Bergier B., Flisiak A., Flisiak M. (2012), Lekcje wychowania fizycznego z dziewczętami bialskichszkół. Polish Journal of Sport and Tourism Sport i Turystyka. Vol. 19 No.2, 141-150.
 
2.
Bergier B., Kapusta K. (2010), Dancing as a form of recreation and health promotion of high school students. W: B. Bergier (red.), Physical activity in disease prevention and health promotion. Pope John II University in Biała Podlaska Institute of Health, Biała Podlaska s. 45-59.
 
3.
Frołowicz T. (2010), Reforma wychowania fizycznego i zdrowotnego-szanse i zagrożenia. W: T. Lisicki (red.), Zdrowie-Kultura Zdrowotna-Edukacja Perspektywa społeczna i humanistyczna. AWFiS, Gdańsk, s. 89-93.
 
4.
Grabowski H. (1997), Teoria fizycznej edukacji. WSiP (wyd.1), Warszawa.
 
5.
Kosiba G., Szalewski J. (2010), Intelektualizacja procesu wychowania fizycznego-elementy przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej. W: B. Zawadzka (red.), Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, s. 277-283.
 
6.
Lech P. (1998), Żal czwartej godziny. Lider 3, 19.
 
7.
Maszczak T. (2007), Edukacja fizyczna w nowej szkole. Wydawnictwo AWF , Warszawa.
 
8.
Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań.
 
9.
Pławińska L. (2004), Przyczyny niechęci do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego w opinii uczennic Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie. W: W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii. Poznań, s. 197-208.
 
10.
Sajda Z. (2001), Wpływ czynności nauczyciela na kształtowanie osobowości dziewcząt w wieku dorastania poprzez taniec na lekcjach wychowania fizycznego. Lider 3, s. 22-26.
 
11.
Siwka K., Napierała, M., Muszkieta R. (2013), Taniec jako jedna z form realizacji nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. W: R. Muszkieta, M. Cieślicka, M. Napierała, W. Żukow (red.), Physical education in new system education. Wychowanie fizyczne w nowoczesnym systemie edukacji. PTNKF, Bydgoszcz-Poznań, s. 214-258.
 
12.
Szeklicki R., Biernacki J. (2000), Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym u dzieci i młodzieży w Polsce. W: W. Osiński, R. Muszkieta (red.), Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. AWF Poznań, s. 325-33.
 
13.
Tumiłowicz-Lesiuk D., Napierała M. (2013), Zajęcia fakultatywne w wychowaniu fizycznym wprowadzone w ramach reformy programowej w 2009 roku w ocenie uczniów i nauczycieli wybranych gimnazjów. W: R. Muszkieta, M. Cieślicka, M. Napierała, W: Żukow (red.), Physical education in new system education Wychowanie fizyczne w nowoczesnym systemie edukacji. PTNKF, Bydgoszcz-Poznań, s. 148-179.
 
14.
Zuchora K. (2009), Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu. AWF Józefa Piłsudskiego, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top