PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT AMONG THE TEACHERS OF BIAŁA PODLASKA SCHOOLS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL ADVANCEMENT
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Stanisława Nazaruk   

Stanisława Nazaruk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: st.nazaruk@poczta.onet.pl, tel: (83) 344 99 15
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):18-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problem of professional burnout among teachers who work in various types of schools within the region of the city of Biała Podlaska. The requirements related to the professional advancement, in particular a broad and detailed documentation, undertaking of innovative actions, conducting additional classes have an impact on a widelyunderstood wellbeing state and indicate that part of randomly selected teachers showed symptoms of professional burnout syndrome. Similar results were obtained among teachers teaching various subjects and working in different types of schools. The fact that the majority of teachers do not spend their free time actively and do not participate in physical activities is quite worrying, as it is an important factor which is reflected in a decrease of stress level and the wellbeing.
 
REFERENCES (12)
1.
Fengler J. (2001), Pomaganie męczy. GWP, Gdańsk.
 
2.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2010/2011. dostęp: www.umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl (10.11.2013).
 
3.
Maslach C., Jackson S. E. (1981), The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, nr 2, s. 99-113.
 
4.
Okła W., Steuden S. (1998), Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne, t. 1, s. 119-130.
 
5.
Pisula E. (1994), Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci autystycznych. Nowiny Psychologiczne, nr 3, s. 83-89.
 
6.
Sęk H. (1992), Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. W: Problemy współczesnej psychologii, A. Biela, Cz. Walesa (red.), Wyd. PTP, Warszawa.
 
7.
Świętochowski W. (1995), Wypalenie zawodowe u nauczycieli - co to jest i jak się przed nim bronić? Szkoła Zawodowa, nr 10, s. 29-32.
 
8.
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, art. 30. z póź. zmianami, (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674).
 
9.
Winch B. ( 1995), Zespół wypalenia – objawy, ryzyko, profilaktyka, leczenie. OZP ,,Synapsis”, Warszawa.
 
10.
Wojciechowska J. (1990), Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne, nr 5-6, s. 83-91.
 
11.
Zarządzenie Nr 170/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29.10.2013 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2012/2013.
 
12.
Zarządzenie Nr 285/11 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22.10.2011 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Biała Podlaska w roku szkol. 2010/2011.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top