PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK BY ANNA BŁASIAK AND EWA DYBOWSKA: “WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RODZINY” [SELECTED ISSUES FROM FAMILY PEDAGOGY] Jesuit University of Philosophy and Education “Ignatianum” Publishing House WAM, Cracow 2010
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):155-158
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top