PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
THE REVIEW OF THE BOOK BY THE REVEREND MARCIN GOŚCIK AND WIESŁAW ROMANOWICZ, Ph.D. TITLED “SOCIAL AND RELIGIOUS ACTIVITY OF ORTHODOX YOUTH IN THE LUBELSKIE PROVINCE”
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):159-163
 
 
REFERENCES (1)
1.
Gościk M., Romanowicz W. (2010), Aktywność społeczno-religijna młodzieży prawosławnej na Lubelszczyźnie, Biała Podlaska, s.23.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top