PL EN
REVIEW ARTICLE
THE DISTRICT COURT IN BIAŁA PODLASKA IN THE YEARS 1919-1931. ITS HISTORY AND DOCUMENTARY LEGACY
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Dariusz Magier   

Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: dmagier@archiwozofia.com, tel. 25 643 18 54
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):20-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After Poland regained its independence, the District Court in Biała Podlaska, with the Warsaw Appellate Court, was established in the new structure of court system. It functioned as the Biała Podlaska court covering the following counties: Biała Podlaska, Konstantynów, Radzyń Podlaski and Włodawa. The district consisted of the smaller districts of courts with justices of peace (later transformed into municipal courts). The purpose of the article is to present the history of changes of the court as an institution, the way its office functioned, i.e. documented its activity and secured its documentary legacy. The significance of the institution for the Biała Podlaska region as well as the richness of information concerning the local community contained in its documentary legacy seem to be the main reasons for analyzing the above problem.
 
REFERENCES (14)
1.
Bobryk I. (2006), Inwentarz zespołu akt: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. http://baza.archiwa.gov.pl/sez... (data dostępu: 4.01.2012 r.).
 
2.
Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego 1917 nr 1, poz. 1; nr 2, poz. 4 [dalej: Dz. Urz. Dept. Spraw. TRS KP].
 
3.
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości z 15 maja 1921, nr 10, poz. 19-22 [dalej: Dz. Urz. MS].
 
4.
Dziennik Ustaw 1919 nr 1, poz. 77; nr 7, poz. 112; nr 14, poz. 170, 188; 1922 nr 99, poz. 912; 1923 nr 28, poz. 167; nr 61, poz. 447; 1925 nr 41, poz. 285; 1926 nr 7, poz. 45; 1928 nr 33, poz. 313; 1930 nr 22, poz. 194; nr 83, poz. 651; 1931, Nr 103, poz. 787; 1932 nr 60, poz. 571; nr 102, poz. 863.
 
5.
Monitor Polski 1921 nr 193, poz. 256; 1927 nr 189, poz. 479; nr 238, poz. 641; 1928 nr 168, poz. 325; 1929 nr 128, poz. 318;.
 
6.
Fiedorczyk P., Kowalski P. (2012), Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostockiego w II RP. Miscellanea Historico-Iuridica, t. XI, s. 275-299.
 
7.
Korobowicz A., Witkowski W. (2009), Historia ustroju i prawa polskiego. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
8.
Magier D. (2012), Struktura organizacyjna bialskiego okręgu sądowego (1919-1931). Res Historica, nr 33, s. 135-148.
 
9.
Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, t. 1. Organizacja sądowa (1875), St. Petersburg, Ukaz z dnia 19 lutego 1875 r. o zastosowaniu rosyjskich ustaw sądowych i ukaz Rządzącego Senatu z dnia 6 marca 1875 r. o wprowadzeniu do Królestwa Polskiego ustaw sądowych z dnia 20 listopada 1864 r.
 
10.
Archiwum Państwowe w Lublinie, Księga Nabytków i Ubytków z lat 1962-1971 [dalej: APL].
 
11.
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Powiatowe Archiwum Państwowe w Łukowie [dalej: APLOR PAP], sygn. 156.
 
12.
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej [dalej: APLOR SO], sygn. 22, 30, 1607,.
 
13.
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Sąd Powiatowy w Białej Podlaskiej (dalej: APLOR SP), sygn. 11525-11612.
 
14.
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Sąd Okręgowy w Siedlcach z lat 1918-1939 (nr zespołu 61), Wydział Rejestru Handlowego, Tom X [dalej: APS SO] sygn. 8885-8994 i 9191-9177.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top