PL EN
REVIEW ARTICLE
REFLECTIONS ON A DECENT SOCIETY, A MAN OF DIGNITY, DECENT DISABILITY
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Marcin Garbat   

Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, e-mail: M.Garbat@adm.uz.zgora.pl, tel. 68 32 83 179
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):14-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For centuries, human dignity has occupied an important place in the deliberations of a number of established authorities and personalities representing various fields of science: philosophy, sociology, ethics, economics and theology. It seems difficult to define what dignity really is but everybody who is aware of their own values but does not exalt themselves over others has dignity. Such people can indicate the goodness that life brings to other human beings and respect others. They respect themselves but also feel honor and pride. Also people who are deprived of these characteristics because of their physical or intellectual disability have dignity. The article presents a reflection on dignity, by looking at it through the prism of economy, society and man.
 
REFERENCES (27)
1.
1 List do Koryntian, W: Pismo Święte. Wyd. 2003, Pallotinum, Poznań.
 
2.
Anioł Pański (1981), 29.03.1981.
 
3.
Arystoteles (1992), O duszy, W: Arystoteles, Dzieła wszystkie. t. 3, PWN, Warszawa.
 
4.
Chenoweth L. (1999), Sexual abuse of people with disabilities denied sexuality and abuses of power, W: M. Jones, L.A.B. Marks (red.), Disability, Divers-ability and Legal Change. Kluwer Law International – Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, s. 301-312.
 
5.
de Lubac H. (1969), Ateizm i sens człowieka. (tłum) Olga Scherer. Édition du Dialogue, Paryż.
 
6.
Galbraith J. K. (1997), The Good Society: The Humane Agenda, Astrology Press, Hebrew.
 
7.
Garbat M. (2015), Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. NovaeRes, Gdynia.
 
8.
Jan Paweł II (1992), Przesłanie „Ludzie niepełnosprawni w społeczeństwie”, 21.11.1992.
 
9.
Jan Paweł II (2004a), Przesłanie „Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa”, 5.01.2004.
 
10.
Jan Paweł II (2004b), Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, nr 2, „L’Osservatore Romano” (pol.), nr 4.
 
11.
Kosewski, M. (1999), Anomia sovietica, W: Gasparski W. (red.), Etyka biznesu gospodarki i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 63-84.
 
12.
Krąpiec M. A. (1979), Ja – Człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. TH KUL, Lublin.
 
13.
Mazurek J. (2001), Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
14.
Morawski W. (2012), Socjologia ekonomiczna. PWN, Warszawa.
 
15.
Ostrowska A., Sikorka J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiSPAN, Warszawa.
 
16.
Parzych K. (2016), Sprawni i niepełnosprawni. Godność osoby ludzkiej według konstytucji Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”. Opoka, informacja dostępna na stronie internetowej: http://www.opoka.org.pl/biblio... (data dostępu: 25.04.2016).
 
17.
Pierzchalski J. (2016), Godność, Chrześcijański Portal Kierownictwa Duchowego „Przemiana”: http://pierzchalski.ecclesia.o... (data dostępu: 25.04.2016).
 
18.
Powszechna encyklopedia Filozofii (2012), red. E. Podrez, Godność: http://peenef2.republika.pl/cz... [dostęp: 2016-04-25].
 
19.
Radziewicz-Winicki A. (2001), Oblicza zmieniającej się współczesności. Impuls, Kraków.
 
20.
Rioux M.H., Crawdford C., Ticoll M., Bach M. (1997), Uncovering the shape of violence: a research methodology rooted in the experience of people with disabilities, W: C. Barnes, G. Mercer (red.), Doing Disability Research. Disability Press Leeds, s. 190-206.
 
21.
Sobór Watykański II (2002), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. 7 XII 1965, n. 12, W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań.
 
22.
Sobsey R. (1994), Vilence and Abuse in the Lives of People with Disabilities. Brookers Publishing, London-Baltimore.
 
23.
Spaemann R. (1993), Czy wszyscy ludzie są osobami? Communio, nr 3, s. 104-106.
 
24.
Stanley N., Manthorpe J., Penhale B. (1999), Institutional Abuse: Perspectives across the Life Course. Routledge, London.
 
25.
Westcott H., Cross M. (1996), This Far and No Fufther: Towards the Ending of the Abuse of Disabled Children. Venture Press, Brimingham.
 
26.
Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II (2014), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom. Hasło: Niepełnosprawność.
 
27.
Zabielski J. (2004), Godność osoby ludzkiej. U podstaw etyki nowego tysiąclecia, W: Z. Sareło (red.), Żyć godnie w zmieniającym się świecie. Ząbki, s. 166-168.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top