PL EN
REVIEW ARTICLE
GENERATION ALPHA – A NEW DIMENSION OF IDENTITY?
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Kulturoznawstwa
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Małgorzata Gruchoła   

Małgorzata Gruchoła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Kulturoznawstwa, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mgruch@kul.pl, tel. 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Living in society is inherently connected with the processes of identification, classification and self-classification. This combined with the multiplicity of goods creates patchy and sometimes surprising manifestations of identity and lifestyles. One of such manifestations may be “immersion” in information and communication technologies, which becomes a source and a tool of shaping identity. The article examines the question of whether and, to what extent, media technologies determine man’s life and his/her identity. Generation Alpha is analyzed in detail in the context of the Internet of Things. This analysis is preceded by a synthesis of Generation Y and Z, with Generation X deliberately omitted. The discussion of the features characterizing representatives of these generations is preceded by theoretical considerations on the following terms: identity, generation and the Internet of Things. It has been assumed that media users are not a homogeneous group; they differ in terms of their first and subsequent contacts with media technologies, their sensitivity and competence. These differences are mainly dependent on in the generation they represent. The identity and lifestyle of customers/media users are mostly determined by when they were born. An analytical and descriptive method is employed in the article.
 
REFERENCES (39)
1.
Borcuch A. (2010), Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce. Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 
2.
Castells M. (2008), Siła tożsamości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Drucker P. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Dyczewski L. (1995), Kultura polska w procesie przemian. TN KUL, Lublin.
 
5.
Dyczewski L., Wadowski D. (2009), Wstęp. W: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 5-8.
 
6.
Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Grodner M. (2015), IoT - korzyści i wyzwania. W: P. Kolenda (red.), Internet Rzeczy w Polsce, IAB Polska, Warszawa, s. 16-17.
 
8.
Gruchoła M. (2014a), Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wartości w mediach - wartości mediów. Tom 2: Wartości mediów. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 31-48.
 
9.
Gruchoła M. (2014b), Telewizja publiczna „narzędziem” w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Roczniki Kulturoznawcze, t. 2, s. 59-84.
 
10.
Gruchoła M. (2016), Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? Społeczeństwo i Rodzina, (złożony do druku).
 
11.
Hasło: wearable, (2002), W: J. Fisiak (red.), Słownik angielsko-polski. Graf Punkt, Warszawa, s. 498.
 
12.
Huntley R. (2006), The World according to Y: inside to new adult generation. Allen & Unwin, Sydney.
 
13.
Jones, C., Ramanau, R., Cross, S.J. & Healing, G. (2010), Net generation or digital natives: Is there a distinct new generation entering university? Computers & Education, vol. 54, pp. 722-732.
 
14.
Kokot W., Kolenda P, (2015), Czym jest Internet Rzeczy. W: P. Kolenda (red.), Internet Rzeczy w Polsce, IAB Polska, Warszawa, s. 8-11.
 
15.
Kolenda P. (2015), Wstęp. W: P. Kolenda (red.), Internet Rzeczy w Polsce, IAB Polska, Warszawa, s.3.
 
16.
Kotler P., Heppelmann J. E. (2014), How smart connected products are transforming competition. Harvard Business Review, vol.11, pp. 65-88.
 
17.
Kwaśniewski K. (1987), Tożsamość kulturowa. W: Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. PWN, Warszawa-Poznań, s. 351-352.
 
18.
La France J. P. (1996), Games and players in the Electronic Age: tools of analyzing the use of video games by adults and children. Reseaux. The French Journal of Communication, vol. 4(2), pp. 21-29.
 
19.
Lubina E. (2008), Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym. E-mentor, nr 1(23), s. 46-47.
 
20.
Markowska D. (1990), Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny, t. 4, s. 109-117.
 
21.
McCrindle M., Wolfinger E. (2009), The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, University of New South Wales Press, London.
 
22.
Mikułowski Pomorski J. (2009), Rola mediów w negocjowaniu tożsamości. W: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 463-474.
 
23.
Miluska J. (2006), Zmiany granic (i) tożsamości kulturowej w procesie transmisji kultury. W: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Kultura narodowa na pograniczach. Trans Humana, Białystok, s. 201-209.
 
24.
Prensky M. (2001), Digital natives, Digital immigrants. On the Horizon, vol. 9, no. 5, pp. 1-6.
 
25.
Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczna. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 
26.
Tomaszewska H. (2010), Od telepokolenia do digital natives, czyli o tym jak nowe technologie zmieniają styl życia współczesnej młodzieży, W: A. Roguska, M. Danielak-Chomać (red.), Współczesna edukacja kulturowa - oblicza, przemiany, perspektywy. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Siedlce, s. 175-187.
 
27.
Turkle S. (2013), Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 
28.
Vermesan O., Friess P. (2014), Internet of Things-from research and innovation to market deployment. River Publishers, Aalborg.
 
29.
Generation Y: The Millennials. Ready or not, here they come, http://www.nasrecruitment.com/..., (dostęp: 08.04.2013).
 
30.
Goban-Klas T., Szkoła wobec pokolenia SMS-u, http://free.art.pl/fotografie/..., (data dostępu: 22.04.2013).
 
31.
Goban-Klas T., W stronę społeczeństwa medialnego, http://www.up.krakow.pl/ktime/..., (data dostępu: 23.04.2013).
 
32.
Nieustannie podłączeni - pokolenie Z, http://trendfuture.wordpress.c..., (data dostępu: 14.04.2015).
 
33.
Free A., Przyszłość wearable technology, http://www.spidersweb.pl/2014/..., (data dostępu: 18.01.2016).
 
34.
Wearable devices (wearable computers, wearable technology), http://kulturainnowacje.pl/tec..., (data dostępu: 18.01.2016).
 
35.
Czym jest Internet Rzeczy? http://rfid-lab.pl/czym-jest-i..., (data dostępu: 09.02.2016).
 
36.
Pietrzak P., Internet Rzeczy - dziś to wczorajsze jutro, http://startuphub.innpoland.pl..., (data dostępu: 09.02.2016).
 
37.
Nowa Generacja Alpha - druga fala baby boom, http://polskieradiosydney.com...., (data dostępu: 25.02.2016).
 
38.
Schawbel D., 5 Predictions for Generation Alpha, http://danschawbel.com/blog/5-..., (data dostępu: 25.02.2016).
 
39.
Top definition: Generation Alpha, http://pl.urbandictionary.com/..., (data dostępu: 26.02.2016).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top