PL EN
REVIEW ARTICLE
STABILITY OF EMPLOYMENT IN CUSTOMS SERVICE – PRAGMATICS AND PRACTICE
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Liliana Białach   

Liliana Białach, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, bialachlilian@o2.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):69-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article concerns the issue of durability of service of the Customs official. It presents the legal solutions that contribute to a higher, than in other professional groups, stability of employment. It describes matters related to establishing and terminating the official employment relationship as well as actions directed at rationalising human resources. The analysis of the above mentioned issues was possible thanks to the data base that contains statistical and strategic documents, reports on actions published by the Customs, court rulings and scientific publications. The most useful research methods turned out to be the quantitative comparative and systemic methods.
 
REFERENCES (16)
1.
Halicki A. (2013), Służba celna. Status prawny funkcjonariusza celnego. Wydawnictwo BW, Szczecin.
 
2.
Kuczyński T. (2010), Wybrane problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu stosunków służbowych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5-6, s. 299-307.
 
3.
Szczepański M. (2011), Stabilność zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej a plany ograniczenia liczebności administracji rządowej. Zarządzanie Publiczne, nr 2-3, s. 16-17.
 
4.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2011, http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 16.09.2015).
 
5.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2012, http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 16.09.2015).
 
6.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2013 http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 16.09.2015).
 
7.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2014, http://www.mf.gov.pl/documents... (data dostępu: 17.09.2015).
 
8.
http://kadry.infor.pl/leksykon..., (data dostępu: 17.09.2015).
 
9.
Pewna praca blisko domu - program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej, Warszawa 2015, http://www.skarbowcy.pl/blaste..., (data dostępu: 17.09.2015).
 
10.
Ustawa o Służbie Celnej, Dz.U.2009.168.1323 ze zm., http://isap.sejm.gov.pl/Detail..., (data dostępu: 17.09.2015).
 
11.
Wyrok NSA z dnia 3 października 2006r., sygn. akt I OSK210/06, http://www.orzeczenia-nsa.pl/w..., (data dostępu: 18.09.2015).
 
12.
Wyrok TK z dnia 19 października 2004r., sygn.akt K 1/2004, http://otk.trybunal.gov.pl/orz..., (data dostępu: 18.09.2015).
 
13.
Wyrok TK z dnia 12 marca 2007r., sygn. akt K 54/05 OTK 2007/3A/26, http://otk.trybunal.gov.pl/orz..., (data dostępu: 18.09.2015).
 
14.
Wyrok TK z dnia 23 listopada 2009r., sygn. akt P61/2008, http://otk.trybunal.gov.pl/orz..., (data dostępu: 19.09.2015).
 
15.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 lipca 2010r, sygn. akt. II SA/OI 432/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d..., (data dostępu: 19.09.2015).
 
16.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011r., sygn. akt II SA/wa478/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d..., (data dostępu: 19.09.2015).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top