PL EN
REVIEW ARTICLE
SIGNIFICANCE OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE LIVES OF PERSONS SENTENCED TO TERMS OF IMPRISONMENT IN THE LIGHT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Paulina Wolińska   

Paulina Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: paulinabobrek@gmail.com, tel.: 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):62-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this article is to present the role played by the institution of a family in the lives of persons sentenced to terms of imprisonment. The focus will be placed on the impact of family environment on the behaviour and actions of the convict in the “pre-prison”, “prison” and “post-prison” periods. An attempt was made to identify the fundamental value of the institution of a family in prisoners’ lives. The following article takes advantage of the analytical-synthetic method. The psycho-social perspective has been accepted within the discussion which refers to considering the axiological category of this particular social group as well as the researcher’s perspective. The conducted analysis revealed that family plays a crucial role in the convicts’ lives; however, there are certain situations which prove otherwise. Maintaining family ties gives convicts a sense that there is someone to whom they may return after they have served their sentence.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Dyczewski L. (2003), Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
3.
Giddens A. (2004), Socjologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Gorzelak P. (2001), Wpływ rodziny na sposób adaptacji młodocianych więźniów w areszcie śledczym na podstawie spotkań organizowanych przez administracje aresztu śledczego z rodzinami, W: L. Lubicki (red.) Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej. Wyd. ZK, Włocławek, s. 71-82.
 
5.
Krygier M. (2006), Wartości uniwersalne w życiu osób skazanych. Pedagogika Pracy, nr 49, s. 145-146.
 
6.
Majkowski W. (1999), Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne. Wyd. Księży Sercanów, Kraków.
 
7.
Mazur E. (2008), Rodzinne uwarunkowania zachowań przestępczych dorosłych skazanych, W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce, s. 161-168.
 
8.
Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem. Wyd. Naukowe Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań.
 
9.
Pol J. (2008), Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny, W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce, s. 141-147.
 
10.
Rembowski J. (1979), Rodzina w świetle psychologii. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
11.
Sakowicz T. (2006), Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
12.
Stańdo-Kawecka B. (2006), Pukanie do celi. Forum Penitencjarne, nr 1, s. 11.
 
13.
Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej? Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
14.
Tyszka Z. (1974), Socjologia rodziny. Wyd. PWN, Warszawa.
 
15.
Wiszniewska E. (2008), Rola rodziny w readaptacji byłych więźniów, W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce, s. 185-195.
 
16.
Żywucka-Kozłowska E. (2008), Naznaczeni, odtrąceni, wykluczeni... Kilka uwag o społecznej sytuacji osób opuszczających zakłady karne, W: J. Nowak (red.), Meandry wykluczenie społecznego. Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa, s. 113-126.
 
17.
Metodyka pracy ze skazanymi, w: http://docs.google.com, (data dostępu: 27.02.2011).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top