PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PROBLEMS OF UPBRINGING AND EDUCATION AMONG CHILDREN FROM MULTI-PROBLEM FAMILIES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Pedagogiki
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Marzena Ruszkowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Pedagogiki, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: r-ska.marzena@wp.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):56-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The family is a kind of educational environment, consisting of a number of elements, in which the most important are the interactions between different members of the family as they have a huge impact on the formation of children and adolescents’ personalities. The combination of different types of failure on the part of parents, lack of basic educational and upbringing skills - will often cause build-up problems in raising children. Therefore, the issue of the difficulties in education and upbringing of children from multi- problem families seems important. The research included in the publication was carried out in 28 families living in rural areas of Biała Podlaska administrative district. The analysis concerns school and educational situations of 13 boys and 15 girls aged 7-18 years. The article finishes with a discussion of the results of the survey conducted in the autumn of 2014.
 
REFERENCES (17)
1.
Bogdanowicz M. (1996), Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja, miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, nr 1, s. 13-23.
 
2.
Cudak S. (2005), Trudności wychowawcze, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. t. VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 818-822.
 
3.
Dąbrowska-Jabłońska I. (2005), Trudności w uczeniu się, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. t. VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 816-818.
 
4.
Jundziłł I.(1983), Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania. WSiP, Warszawa.
 
5.
E. Kantowicz (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 
6.
Kawula S.(2003), Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczesnych form rodzinnych i małżeńskich. Wyd. Adiaphora, Olsztyn.
 
7.
Kelm A.(2000), Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
8.
Kornas-Biela D. (2001), Rodzina źródło życia i szkoła miłości. KUL, Lublin.
 
9.
Krasiejko I. (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
 
10.
Łobocki M. (2004), Wybrane problemy wychowawcze nadal aktualne. UMCS, Lublin.
 
11.
Maciaszkowa J.(1991), Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. WSiP, Warszawa.
 
12.
Marynowicz-Hetka E. (1987), Dziecko w rodzinie problemowej. Pomoc w rozwoju. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 
13.
Pilecka W. (2005), Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. UAM, Poznań.
 
14.
Ruszkowska M. (2015), System nagród i kar w rodzinach wieloproblemowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s. 51-55.
 
15.
Smolińska-Theiss B. (2006), Rodzina dysfunkcyjna, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 330-332.
 
16.
Winiarski M.(1999), Rodzina – ujęcie genetyczno-funkcjonalne, W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 240-242.
 
17.
Wódz K. (1998), Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top