PL EN
ORIGINAL ARTICLE
STUDENTS’ OPINIONS ON PRIVATE LESSONS ON THE EXAMPLE OF SOME SELECTED SCHOOLS IN PŁOCK AND SIERPC
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Anna Nowacka   

Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Nowe Trzepowo 55, 09-402 Płock, e-mail: anna.nowacka1@wp.pl, tel.: 24 366 54 08
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):47-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of private tutoring has lost none of its relevance despite the passage of years. Despite the fact that taking private lessons is still prevalent, its existence and scale seem to be quite often ignored. Further, there is an inconsistent approach to this existing educational grey zone; general consent and its ignoring in public discussion. The objection of the following paper is pointing to the motives of benefiting from taking private lessons, their advantages and disadvantages as well as the scale and extent of the phenomenon.
 
REFERENCES (8)
1.
Bray M. (2012), Korepetycje – cień rzucany przez szkoły. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
2.
Długosz P. (2012), Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2008-2011. Kultura i Edukacja, nr 2 (88), s. 88-106.
 
3.
Kupisiewicz C. (2000), Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”, Warszawa.
 
4.
Nowacka A., Szewczyk-Jarocka M. (2011), Korepetycje jako szara strefa edukacji we współczesnej gospodarce otwartej – badania własne, W: J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, s. 473-483.
 
5.
Putkiewicz E. (2005), Korepetycje – szara strefa edukacji. Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych, nr (56) 12.
 
6.
Putkiewicz E. (2005), Korepetycje - szara strefa edukacji. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
7.
Szewczyk-Jarocka M., Nowacka A. (2012), Korepetycje – współczesny problem szkolnictwa średniego w Polsce. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
 
8.
Wiśniewski M. (2014), Korepetycje jako szara strefa edukacji na przykładzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu. Praca licencjacka, PWSZ, Płock.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top