PL EN
ORIGINAL ARTICLE
USING ANALGESICS IN DIFFERENT AGE GROUPS, INCLUDING INTERGENERATIONAL RELATIONS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-18
 
 
Corresponding author
Marcin Weiner   

Maricn Weiner, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.weiner@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):72-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: In spite of the restrictions associated with the sale of medicinal products over the past 8 years, the over-the-counter drug sales have nearly doubled. This is caused by a broad access to pharmaceuticals, abandonment of professional medical advice, and too many long queues to the general practitioner. Aim of the study: The aim of the study was to investigate the dependence in the use of over-the-counter analgesics among three age groups: students (generation I), their parents (generation II) and grandparents (generation III). Material and Methods: The research group consisted of 203 persons (150 women and 53 men) between 19 and 92 years of age (mean age: 48 years, SD: 22.18). The study used a diagnostic questionnaire based on the author’s questionnaire which asked the respondents about their health status and preferences in taking medicines. Results: The most commonly prescribed active ingredient for pain relievers in OTC drugs is ibuprofen (116 people - 65.91%). Then comes paracetamolum, which is chosen by 95 persons (53.98%). Acidum acetylsalicylicum attracts 58 people (32.95%). Less common are such substances as metamizol sodium, diclofenac and naproxenum. About 176 out of 203 respondents (86.70%) declare taking OTC painkillers “on their own”, 61 of them (85.92%) in generation I, 64 (90.14%) in generation II and 51 (83.61%) in generation III. Conclusions: The frequency of taking OTC painkillers in the members of particular generations of the family depends on their age. Older persons (15%) more often take analgesics several times a day. Only (1.4%) of the young do it. On the other hand, a considerably higher percentage of young people (75.7%) use such medications sporadically.
 
REFERENCES (12)
1.
Bogusz, R., Majchrowska, A. (2008). Uwarunkowania stosowania leków dostępnych bez recepty (OTC) w opinii studentów farmacji. W: R. Domżał-Drzewicka, A. Ścibior, H. Kaźmierak (red.), Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia s. 201-204. Lublin: MAKmed.
 
2.
Eisenberg, E., Marinangeli, F., Birkhahm, J., Paladín, A., Varrassi, G. (2005). Time to modify the WHO analgesic leader? Pain Clinical Updates, 13(5), 1-4.
 
3.
Gardeła, A., Socała, D. J. (2003). Marketing leków bez recepty. Marketing w Praktyce, 5, 46-49.
 
4.
Jarosz, M., Respondek, W. (2011). Zażywanie suplementów u osób w wieku starszym. W: M. Jarosz Żywienie osób w wieku starszym. Porady lekarzy i dietetyków s. 99-118. Warszawa: PZWL.
 
5.
Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej 1(81), XIV. Pobrane z: http://www.oil.org.pl/res/img/..., [dostęp 19.11.2017].
 
6.
Kondraszuk, A. (2011). Wpływ reklamy suplementów diety na decyzje zakupowe konsumentów W: Contemporary Public Health Issues, (103-112). Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
7.
Markiewicz, M. (2014). Rynek suplementów potrzebuje uregulowania. Puls Farmacji, 4(84), 1-4.
 
8.
Rajtar-Cynke, G. (red.). (2012). Farmakologia (73-78). Warszawa: PZWL.
 
9.
Szpringer, M., Olędzka, M., Kosecka, J., Galińska, E. M., Chmielewski, J., Wawrzeńczyk, M., Sobczyk, B., Wawrzeńczyk, M. (2015). Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 163-167. https://doi.org/10.5604/208345....
 
10.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.). Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [dostęp 18.04.2018].
 
11.
Woroń, J., Filipczak-Bryniarska, I., Wordliczek, J. (2001). Leki złożone w farmakologii bólu. Paracetamol i tramadol. Geriatria, 1, 30-33.
 
12.
Wykowski, J. (2016). Żeby medycyna nam nie zaszkodziła, czyli o nadużywaniu leków i nie tylko. Pobrane z: http://www.rynekzdrowia.pl/Usl..., [dostęp 19.11.2017].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top