PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The meaning of prayer formation in “Faith and Light” communities
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
 
Publication date: 2019-10-23
 
 
Corresponding author
Olha Veryha   

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):1-15
 
ABSTRACT
The main goal of the below presented paper is to find the answer to the question: What is the meaning given to the prayer formation in the “Faith and Light” Communities by guardians of intellectually disabled people? Finding an answer to the first part of this issue was the purpose of the conducted study of subject literature. In order to get an answer for the second part of the presented matter, surveys were conducted among the guardians of people with intellectual disabilities in the communities of international association “Faith and Light”. As a result of the conducted surveys, we were indirectly acquainted with the picture of prayer formation and its conditioning in „Faith and Light” communities and based on that the significance of it was interpreted. Based on the conducted study, it has been stated that the prayer formation realized in the Communities contributes to both moral and spiritual development and shapes the system of values and attitudes. Prayer formation helps in the implementation of the fundamental mission of the Community, which is every member’s acceptance of their own lives, growing in inner freedom and sharing the Good News.
 
REFERENCES (15)
1.
Chlewiński, Z. (1998). Formacja. W: L. Bieńskowski, P. Hemperk, S. Kamiński, J. Misiurka, K. Stawecka, A. Stępień, A. Szafrański, J. Szlaga, A. Weissa (red.), Encyklopedia Katolicka, t.V (389-392). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
2.
Sobór Watykański II (2002). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, 28.10.1965. W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. (s. 314-324). Poznań: Pallotinum.
 
3.
Dyrda, Z. (2008). Modlitewna formacja katechetów. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 
4.
Hessen, S. (1993). O sprzeczności i jedności wychowania. Lwów: Książnica - Atlas.
 
5.
Jan Paweł II. (2001). Novo millennino ineunte. Pobrane z: http://www.opoka.org.pl/biblio....
 
6.
Karta Wiary i Światła. Pobrane z: www.wiaraiswiatlo.pl., [dostęp 30.01.2015].
 
7.
Kasjaniuk, E. (2008). Modlitwa. W: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa, K. Góźdź, J. Herbut, S. Olszak, R. Popowski (red.), Encyklopedia katolicka, Tom XII, (s. 1539-1545). Lublin: TN KUL.
 
8.
Katechizm Kościoła Katolickiego, (1994), cz. 4, nr 2689. Poznań: Pallotinum.
 
9.
Koczot, J., Kowalczyk, S. [opr.]. (2005). „Nigdy więcej sami! ”Historia Wiary i Światła w Polsce 1978-2014. Kraków: Wydawnictwo Żak.
 
10.
Kongregacja ds. Duchowieństwa (1998). Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum.
 
11.
Kunowski, S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
12.
Mathieu, M-H., Vanier, J. (2014). Nigdy więcej sami. Przygoda Wiary i Światła. Kraków: Wydawnictwo Żak.
 
13.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
14.
Statut Wiary i Światła. Pobrane z: www.wiaraiswiatlo.pl., [dostęp: 30.01.2015].
 
15.
Vanier, J. (2011). Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Poznań: W drodze.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top