PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Library... Is an information ecology
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Publication date: 2019-10-23
 
 
Corresponding author
Wiesław Babik   

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zakład Zarządzania Informacją, ul. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):16-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the world of information, library is a special place. The specificity of this place is the reason why it fulfils such a significant role. Library is a place, where access to information is regarded as the most important goal and value, which defines its very meaning. At the same time, it faces many challenges, such as the challenge of the ecology of information, by becoming the ecology of information itself. The subject matter of the article is library treated as a special place of sharing ecological information in an ecological manner (including the information from its collection), offering on the basis of its collection (and not just that) simultaneously ecological library service as a way to meet the various needs of the users. The presented vision of academic library references the concept from the end of the 20th century, by two American women, Boni A. Nardi and Vicki L.O’Day. The author not only intends to present this, particularly today current concept, but above all creatively develop it, going towards the direction of ecological management of libraries.
 
REFERENCES (18)
1.
Babik, W. (2017). Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal Nr 2 s. 395-399.
 
2.
Babik, W. (2014). Ekologia informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
3.
Babik, W. (2012a). Ekologia informacji katalizatorem równoważenia społeczeństwa informacji i wiedzy. Zagadnienia Informacji Naukowej Nr 2(100), s. 48-65.
 
4.
Babik, W. (2012b). Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzenia ekologii informacji. Bibliotheca Nostra Nr 2(28), s. 31-40.
 
5.
Babik, W. (2006). O niektórych chorobach powodowanych przez informacje. W: J. Morbitzer (red.). Komputer w edukacji. 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków 29-30 września 2006. Kraków: Pracownia Technologii Nauczania AP, s. 15-20.
 
6.
Babik, W. (2002). Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej Nr 1(37) s. 20-25.
 
7.
Davenport, T., Prusak, L. (1997). Information ecology. Mastering Informational Knowledge Environment. New York, Oxford: Oxford University Press US.
 
8.
Eryomin, A.L. (1998). Information ecology – a viewpoint. International Journal of Environmental Studies: Sections A&B No 3/4 p. 241-253. https://doi.org/10.1080/002072....
 
9.
Hetmański, M. (2015). Świat informacji. Warszawa: Difin.
 
10.
Kotyras, D. (2003). Ekologia informacji. Magazyn Internet Nr 9, s. 41-43.
 
11.
Ledzińska, M. (2001). Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie. W: W. Ciarkowska, A. Matczak (red.). Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelau. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, s. 135-154.
 
12.
Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
13.
Lorenz, M. (2011). Information ecology of a university departament. W: Information ecology and libraries. Proceedings of the international conference, Comenius University Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava, pp. 53-65.
 
14.
Materska, K. (2004). Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny Nr 3, s. 31-50.
 
15.
Nardi, B.A., O’Day, V. L. (1999). Information Ecologies: Using Technology with Heart. Cambridge M.A.: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpre...
 
16.
 
17.
Oleński, J. (2000). Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
18.
Sitarska, A. (2005). Systemowe badania bibliotek: studium metodologiczne. Białystok: Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top