PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Biblioteka… to ekologia informacji
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 23-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Babik   

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zakład Zarządzania Informacją, ul. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):16-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W świecie informacji biblioteka jest miejscem szczególnym. Specyfika miejsca sprawia, że ma ona do spełnienia szczególną rolę. Biblioteka jest miejscem, gdzie dostęp do informacji jest uważany za najważniejszy cel i wartość określającą sens istnienia tego miejsca instytucji. Jednocześnie staje ona przed wieloma wyzwaniami, m.in. przed wyzwaniem ekologii informacji, stając się samą ekologią informacji. Przedmiotem artykułu jest biblioteka potraktowana jako szczególne miejsce udostępniania w ekologiczny sposób ekologicznej informacji (także zawartych w jej zbiorach), oferując na bazie swoich zbiorów (i nie tylko) jednocześnie ekologiczne usługi biblioteczne jako sposób zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników. Prezentowana wizja biblioteki akademickiej nawiązuje bezpośrednio do koncepcji z końca XX wieku dwóch Amerykanek Boni A. Nardi i Vicki L. O’Day. Autor zamierza nie tylko przedstawić tę dzisiaj szczególnie aktualną koncepcję, lecz przede wszystkim twórczo ją rozwinąć, zmierzając w kierunku ekologicznego zarządzania informacją w bibliotece.
 
REFERENCJE (18)
1.
Babik, W. (2017). Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal Nr 2 s. 395-399.
 
2.
Babik, W. (2014). Ekologia informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
3.
Babik, W. (2012a). Ekologia informacji katalizatorem równoważenia społeczeństwa informacji i wiedzy. Zagadnienia Informacji Naukowej Nr 2(100), s. 48-65.
 
4.
Babik, W. (2012b). Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzenia ekologii informacji. Bibliotheca Nostra Nr 2(28), s. 31-40.
 
5.
Babik, W. (2006). O niektórych chorobach powodowanych przez informacje. W: J. Morbitzer (red.). Komputer w edukacji. 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków 29-30 września 2006. Kraków: Pracownia Technologii Nauczania AP, s. 15-20.
 
6.
Babik, W. (2002). Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej Nr 1(37) s. 20-25.
 
7.
Davenport, T., Prusak, L. (1997). Information ecology. Mastering Informational Knowledge Environment. New York, Oxford: Oxford University Press US.
 
8.
Eryomin, A.L. (1998). Information ecology – a viewpoint. International Journal of Environmental Studies: Sections A&B No 3/4 p. 241-253. https://doi.org/10.1080/002072....
 
9.
Hetmański, M. (2015). Świat informacji. Warszawa: Difin.
 
10.
Kotyras, D. (2003). Ekologia informacji. Magazyn Internet Nr 9, s. 41-43.
 
11.
Ledzińska, M. (2001). Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie. W: W. Ciarkowska, A. Matczak (red.). Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelau. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, s. 135-154.
 
12.
Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
13.
Lorenz, M. (2011). Information ecology of a university departament. W: Information ecology and libraries. Proceedings of the international conference, Comenius University Bratislava, 10-12 October 2011. Bratislava, pp. 53-65.
 
14.
Materska, K. (2004). Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny Nr 3, s. 31-50.
 
15.
Nardi, B.A., O’Day, V. L. (1999). Information Ecologies: Using Technology with Heart. Cambridge M.A.: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpre...
 
16.
 
17.
Oleński, J. (2000). Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
18.
Sitarska, A. (2005). Systemowe badania bibliotek: studium metodologiczne. Białystok: Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top