PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Social movement as a manifestation of activity of collective consciousness
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Socjologii
 
 
Publication date: 2019-10-23
 
 
Corresponding author
Katarzyn Żurawska   

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):26-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of this article is to identify the most important factors contributing to the emergence and operation of social movements. Social movements appear as a vital and variable phenomenon. They are real creations and always work towards a change. The article is an attempt to answer the question about the effectiveness of these activities. The social movement is perceived as the most common form of collective social activity pursuing the assumed aims. The goals set by such a movement relate to the needs and interests wanted to be achieved. Such joint activity occurs when people realize that goals cannot be achieved alone, but only through joint actions. The action is based on common methods focused on equal values and ideology. This leads to the transformation of social reality. The essence of the dynamics of social movements will be also discussed in the article. Each social movement undergoes certain stages of its vitality. The beginning of a movement is its creation, then development, realization of intended goals, so that the movement disappears at the end.
 
REFERENCES (13)
1.
Ciżewska, E. (2010). Filozofia publiczna Solidarności, Warszawa: Narodowe centrum Kultury.
 
2.
Frybes M. (1994). Od ruchu społecznego do problemu społecznego. W: P. Kuczyński, M. Frybes, J. Strzelecki, D. Lapeyronnie (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego wokół socjologii Alaina Tourainea, (s.63-64). Warszawa: Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Naukowa.
 
3.
Gortat, R. (1987). O naturze nowych ruchów społecznych. W: E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski (red.), Studia nad ruchami społecznymi (s.41-47). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii.
 
4.
Heywood, A., (2011). Politologia. Warszawa: PWN.
 
5.
Kuczyński, P. (1994). Początki socjologii ruchów społecznych w Polsce. W: P. Kuczyński, M. Frybes, J. Strzelecki, D. Lapeyronnie (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego wokół socjologii Alaina Tourainea, (s.159). Warszawa: Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Naukowa.
 
6.
Lapeyronnie D. (1994). Interwencja socjologiczna, ruchy społeczne, demokracja. W: P. Kuczyński, M. Frybes, J. Strzelecki, D. Lapeyronnie (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego wokół socjologii Alaina Tourainea, (s.83-84). Warszawa: Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Naukowa.
 
7.
Modzelewski, W. (1987). O skuteczności i nieskuteczności metod walki bez użycia przemocy. W: E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski, (red.), Studia nad ruchami społecznymi (s.11-15). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii.
 
8.
Ulicka, G. (1993). Nowe ruchy społeczne, niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 
9.
Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
 
10.
Sztumski, J. (2011). Ruchy społeczne i proces ich rozwoju. W: S. Wróbel (red.), Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych (s.211-213). Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.
 
11.
Sztompka, P. (2002). Socjologia analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 
12.
Touraine, A. (1995). Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych. W: Szczupaczyński, J. (red.), Władza i społeczeństwo (s.212-220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
13.
Wawrowski, Ł. (2011). Modele zamierania ruchu społecznego z perspektywy dynamiki zjawisk społecznych. W: S. Wróbel, (red.), Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych (s.219-220). Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top