PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SOCIAL SUPPORT AND AGGRESSIVE BEHAVIOURS OF SECONDARY-SCHOOL YOUTH, WITH CONSIDERATIONS FOR GENDER AND AGE OF THE EXAMINED GROUP
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Pielęgniarstwa
 
2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 
3
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Centrum Badań nad Innowacjami
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Anna Ławnik   

Anna Ławnik, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: lawnikania@gmail.com, tel.: 83 344 99 18
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):47-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: Social support is a process in which a person tries to satisfy the needs of another person, resulting in this person’s feeling liked, loved, respected and valued. Aggressive behaviours are intended to cause physical and moral harm to other people as well as cause them to lose socially appreciated values, inflict physical or moral pain upon another human being Material and Methods: The research was carried out among secondary school students from Biała Podlaska District, in Lublin Province. The research was carried out using the random questionnaire survey technique supervised by the author of the work. Results: General aggression among women was related to support of self-esteem in a statistically significant way. The level of general aggression among men was significantly influenced by the support of the sense of value and general social support. No difference was demonstrated between social support and general aggression among respondents aged 19-21. General aggression of youth aged 18 was related to the level of financial support and general social support. Conclusions: The sense of social support differentiates secondary-school youth with various levels of social support in the scope of aggressive behaviour; differentiation is more accented with respect to gender than age division.
 
REFERENCES (19)
1.
Archer, J. (2004). Sex differences in aggression in real-world setting: A meta-analytic review. Review of General Psychology, 8, 291-322. https://doi.org/10.1037/1089-2....
 
2.
Buss, A.H., Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452-459. https://doi.org/10.1037/0022-3....
 
3.
Cobb, S. (1976). Social support as moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38(5), 300–314. https://doi.org/10.1097/000068....
 
4.
Frączek, A. (1979). Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Grotowska-Leder, J. (2008). Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych- kontekst więzi społecznych, sieci wymiany. W: Grotowska - Leder J. (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej (s.9-27). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
6.
Hunter, S. C., James, M.E. Boyle, J. M. E., Warden, D. (2004). Help seeking amongst child and adolescent victims of peer-aggression and bullying: The influence of school-stage, gender, victimisation, appraisal, and emotion. British Journal of Educational Psychology, 74, 375-390. https://doi.org/10.1348/000709....
 
7.
Jędryszek-Geisler, A. (2011). Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 51(3), 30-34.
 
8.
Karriker-Jaffe, K.J., Foshee, V.A., Ennett, S.T., Suchindran, Ch. (2008). The development of aggression during adolescence: Sex differences in trajectories of physical and social aggression among youth in rural areas. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(8), 1227-1236. https://doi.org/10.1007/s10802....
 
9.
Libiszowska-Żółtkowska, M., Ostrowska, K. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
10.
Ławnik, A., Marcinowicz, L., Szepeluk, A. (2014). Zachowania agresywne młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie wybranych szkół z powiatu bialskiego. Developmental Period Medicine, XVIII(3), 343-348.
 
11.
Makara-Studzińska, M., Trela J., Jankowska-Nowak, R., Grzywa-Celińska, A. (2009). Poziom agresji i złości u młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych. Zdrowie Publiczne, 119(1), 29-32.
 
12.
Małkowska, A., Woynarowska, B. (2004). Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych. Edukacja, 3, 36-47.
 
13.
Moffitt, T.E., Caspi, A., Rutter, M., Silva, P.A. (2001). Sex differences in antisocial behavior: Conduct disorder, delinquency, and violence in the Dunedin Longitudinal Study. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
14.
Ostrowska, K. (2007). Wsparcie społeczne ważnym elementem klimatu społecznego. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, 12, 24-28.
 
15.
Segiet, K. (2005). Wsparcie społeczne jako sens wychowania we współczesnym świecie. Axilium Socjale, 3-4, 70-79.
 
16.
Sęk, H., Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11-28.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Sitnik-Warchulska, K., Stachowiak, E., Wieczorkowski, P., Lukas, W. (2010). “Growing up in a family system”. Family factors associated with self-aggression and aggression among adolescents. Problemy Medycyny Rodzinnej, 4(33), 29-34.
 
18.
Teusz, G. (2005). Znaczenie wsparcia społecznego w doświadczaniu przez młodzież krytycznych wydarzeń życiowych. Axilium Socjale, 3-4, 170-185.
 
19.
Williams, S.T., Conger, K.J., A. Blozis, S.A. (2007). The Development of Interpersonal Aggression During Adolescence: The Importance of Parents, Siblings, and Family Economics. Child Development, 78(5), 1526-1542. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top