PL EN
WYBORY PREZYDENCKIE W LATACH 2000-2010. LUBELSZCZYZNA VERSUS POLSKA. SOCJOLOGICZNO-POLITOLOGICZNA ANALIZA ZACHOWAŃ WYBORCZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):48–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym celem badawczym pracy jest próba socjologiczno-politologicznej syntezy przemian w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa lubelskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku, na przykładzie wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jakie miały miejsce w 2000, 2005 i 2010 roku. Autor analizuje zachowania wyborcze mieszkańców Lubelszczyzny zestawiając je z wynikami ogólnopolskimi. Próbuje odpowiedź na pytania: jakie znaczenie w preferencjach wyborczych mają czynniki społeczno-demograficzne takie jak: miejsce zamieszkania, religijność, kultura i mentalność? Czy możemy mówić o politycznym podziale państwa i społeczeństwa polskiego? W jakim stopniu społeczeństwo polskie uczestniczy w wyborach, jaka jest w związku z tym jakość społeczeństwa obywatelskiego? W jakim stopniu Polacy korzystają z demokratycznego prawa do wolności wyborów? Praca oparta jest na analizie danych zgromadzonych i publikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz różne ośrodki badawcze. W pracy wykorzystano również analizę treści wybranych dokumentów, raportów i dotychczasowych publikacji z zakresu socjologii, historii i politologii, dotyczących problematyki wyborów prezydenckich w RP, zachowań wyborczych Polaków, uwarunkowań kulturowych, demograficznych i historycznych rzutujących na zachowania wyborcze. Wyniki z analizy dostarczają argumentów na rzecz tezy, że mieszkańcy województwa lubelskiego preferują kandydatów na prezydenta będących zwolennikami państwa socjalnego, interwencjonizmu państwowego, światopoglądu konserwatywnego (narodowo-katolickiego). Niska frekwencja wyborcza świadczy o słabym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przekonaniu, że „zwykły obywatel niewiele może zmienić”.
 
REFERENCJE (57)
1.
CBOS (2003), Przed wyborami prezydenckimi – pewność poparcia, szanse wyborcze kandydatów, sympatie i antypatie elektoratów, komunikat z badań http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., 28.06.2010.
 
2.
CBOS (2000), Deklarowane poparcie dla kandydatów na prezydenta tydzień przed wyborami, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., 27.06.2010.
 
3.
Czubkowska S., Monkos A., (2010), Polska A i B przetrwa dekady, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr. 129, s. A4.
 
4.
Dudek A. (2002), Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001, Wydawnictwo ARCANA, Kraków.
 
5.
Dziennik Wschodni (2010), Sprawdź na kogo głosowali Twoi sąsiedzi. Wyniki wyborów, s. 8-9.
 
6.
Hryniewicz J. T. (2004), Polityczny i kultury kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 
7.
Koralewicz J., Ziółkowski M. (2000), Zmiany systemu wartości w Polsce,W: B. Mach, E. Wnuk-Lipiński, O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach, Collegium Civitas Press& ISP PAN, Warszawa.
 
8.
Kubik A. (2005), Kim są wyborcy Tuska i Kaczyńskiego, „Gazeta Wyborcza”, s. 4.
 
9.
Łosińska E. i inni (2010), Polska podzielona jak zwykle, „Rzeczpospolita”, s. A5.
 
10.
Marody M. (2010), Jeden prezydent, dwie Polski, „Newsweek Polska”, nr. 29/2010, s. 22-25.
 
11.
Michalak M. (2006), Wyniki wyborów na Pomorzu Zachodnim. Socjologiczne uwarunkowania zachowań politycznych, W: W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska (red.), Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, Wydawnictwo Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 69.
 
12.
Raciborski J. (2003), Polityka polska. Szkice. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 
13.
„Rzeczpospolita”, Więcej województw za Komorowskim, s. A3.
 
14.
Szydłowski J. (2010), Lubelszczyzna za Kaczyńskim, „Dziennik Wschodni”, s. 2.
 
15.
Uhlig D. (2005), Aż 15 proc. Leppera, „Gazeta Wyborcza”, s. 6.
 
16.
Ziółkowski M., 2006, Zmiany systemu wartości, W: J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 147-151.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081