PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA KSIĄŻKI JADWIGI PLEWKO, WIOLETTY SZYMCZAK, TOMASZA ADAMCZYKA DOŚWIADCZENIE ROZWOJU W ŻYCIU POLSKICH MIGRANTÓW W WIELKIEJ BRYTANII. PRACA – RODZINA – RELIGIJNOŚĆ – PARTYCYPACJA, TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, LUBLIN 2018, SS. 229
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedziba w Lublinie
 
 
Data publikacji: 18-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Mariański   

Janusz Mariański, ul. Obrońców Pokoju 11/7, 20-030 Lublin, e-mail: januszm@kul.lublin.pl, tel. 81 533 16 60.
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):80–83
 
eISSN:2657-9332