PL EN
KONSTYTUCJA BRYTYJSKA: MITY A RZECZYWISTOŚĆ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 26-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):73–92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dotyczy najważniejszych zasad konstytucji brytyjskiej, czterech pryncypialnych wartości, tj. zwierzchnictwa parlamentu, reguły prawa, unitarności państwa i ustroju monarchii konstytucyjnej. Ponieważ kształtowały się one na przestrzeni wieków, ich zrozumienie przysparza trudności. Przedstawienie ich w kontekście historycznym pozwala wyjaśnić wiele narosłych mitów, które nieodłącznie towarzyszą jakąkolwiek dyskusji o konstytucji brytyjskiej. Ponadto takie ujęcie problematyki konstytucyjnej odzwierciedla poglądy wielu teoretyków brytyjskiej państwowości, dla których konstytucja to produkt kumulujących się przeszłych doświadczeń, a nie celowego politycznego działania. Ponadto, artykuł stara się wyjaśnić te sporne sprawy, na których skupia się bieżąca debata polityczna po wprowadzonych w 1997r. przez rząd laburzystowski reformach. Prezentuje pierwsze namacalne skutki przeprowadzonych zmian oraz ich wpływ na tradycyjne rozumienie konstytucji brytyjskiej.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bagehot W. (1886), The English Constitution, London, Thomas Nelson.
 
2.
Blake R. (1999), Constitutional Monarchy: The Prerogative Powers, in D. Butler i.in. (red.) The Law, Politics and the Constitution, Oxford, OUP, s. 19-32.
 
3.
Bogdanor V. (1999), Devolution and the British Constitution W: D. Butler i in. (red.) The Law, Politics and the Constitution, Oxford, OUP, s. 54-78.
 
4.
Bogdanor V. (2007), Should Britain have a Written Constitution? W: The Political Quarterly, Vol. 78:4, s. 499-517.
 
5.
Bogdanor V. (1997), The Monarchy and the Constitution, Oxford, OUP.
 
6.
Brougham H. (1861), The British Constitution: Its History, Structure and Working, London, R. Griffin.
 
7.
Burke E. (2006), Reflections on the Revolution in France (1790), London, Pearson.
 
8.
Clements R., Kay J. (2001), Blackstone’s Law Questions and Answers: Constitutional and Administrative Law, London, Blackstone.
 
9.
Haseler S. (1993), The End of the House of Windsor. The Birth of a British Republic, London, Tauris.
 
10.
Harvey J. (1987), Bather, L. The British Constitution and Politics, Houndmills, Macmillan.
 
11.
Johnson N. (1999), Law, Convention and Precedent in the British Constitution, W: D. Butler, et al. (eds.), The Law, Politics and the Constitution, Oxford, OUP, s.131-153.
 
12.
Johnson N. (2004), Reshaping the British Constitution: Esseys in Political Interpretation, London, Palgrave Macmillan.
 
13.
Judge D. (2005), Political Institutions in the United Kingdom, Oxford, OUP.
 
14.
King A. (2007), The British Constitution, Oxford, OUP.
 
15.
Lyon A. (2003), Constitutional History of the United Kingdom, London, Cavendish Publishing.
 
16.
Mitchell J. (2006), Devolution’s Unfinished Business in The Political Quarterly, 77:4, s. 465-74.
 
17.
Norton P. (1984), The British Polity, London, Longman.
 
18.
Norton P. (2007), The Changing Constitution in B. Jones, et al. (eds.) Politics UK, London, Longman, s. 357-80.
 
19.
Norton P. (2007), The Crown W: B. Jones, et al. (red.) Politics UK, London, Longman, s. 379-405.
 
20.
Stanford, Lord ‘Keynote Address’ in Stanford Law Review; 2007, Vol. 59:5, s. 1155-1173.
 
21.
The Ministerial Code: A Code of Ethics and procedural Guidance for Ministers (2005), http://www.cabinetoffice.gov.u... ethics-/assets/ministerial_code.pdf.
 
22.
Todd, A. (1867), On Parliamentary Government in England: Its Origin, Development and Practical Operation, London, Longmans and Green,.
 
23.
Turpin C., Tomkins C. (2007), British Government and the Constitution, Cambridge, CUP.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081