ARTYKUŁ ORYGINALNY
Związek między mediacyjną rola spostrzeganego wsparcia społecznego a sprężystością psychiczną i orientacją pozytywną
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sebastian Skalski   

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Jaracza 1, 00-378, Warszawa, Polska
Data publikacji: 31-01-2020
Data nadesłania: 07-08-2019
Data ostatniej rewizji: 23-09-2019
Data akceptacji: 11-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):28–37
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Orientacja pozytywna stanowi zmienną latentną wyższego rzędu, która łączy w sobie komponenty: optymizmu, samooceny i satysfakcji z życia. Celem prezentowanych badań było poszukiwanie związków między sprężystością psychiczną (ang. resiliency), oceną spostrzeganego wsparcia społecznego a orientacją pozytywną. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 211 osób (110 kobiet i 101 mężczyzn). Wykorzystano narzędzia badawcze: Skala Sprężystości Psychicznej, Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego i Skala Orientacji Pozytywnej. Wyniki: Orientacja pozytywna koreluje ze sprężystością psychiczną i spostrzeganym wsparciem społecznym. Spostrzegane wsparcie społeczne pełni rolę mediatora w związku pomiędzy sprężystością psychiczną a orientacją pozytywną. Wnioski: Sprężystość psychiczna i spostrzegane wsparcie społeczne sprzyjają orientacji pozytywnej.
 
REFERENCJE (31)
1.
Adams, R., Boscarino, J., Figley, C. (2006). Compassion fatigue and psychological distress among social workers: A validation study. American Journal of Orthopsychiatry, 76, 103-108. https://doi.org/10.1037/0002-9....
 
2.
Alessandri, G., Caprara, G. V., Tisak, J. (2012). The unique contribution of positive orientation to optimal functioning: Farther explorations, European Psychologists, 17, 44-54. https://doi.org/10.1027/1016-9....
 
3.
Allemand, M., Hill, P. L. (2016). Gratitude from early adulthood to old age. Journal of personality, 84, 21-35. https://doi.org/10.1111/jopy.1....
 
4.
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 
5.
Bédard, K., Bouffard, T., Pansu, P. (2014). The risks for adolescents of negatively biased self-evaluations of social competence: the mediating role of social support. Journal of Adolescence, 37, 787-798. https://doi.org/10.1016/j.adol....
 
6.
Block, J., Kremen, A. M. (1996). IQ and Ego-Resiliency: conceptual and empirical connections and separateness.Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349-361. https://doi.org/10.1037/0022-3....
 
7.
Brand, C., Barry, L., Gallagher, S. (2016). Social support mediates the association between benefit finding and quality of life in caregivers. Journal of health psychology, 21, 1126-1136. https://doi.org/10.1177/135910....
 
8.
Buszman, K., Przybyła-Basista, H. (2017). Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 581-599. https://doi.org/10.14656/, PFP20170404.
 
9.
Caprara, G. V., Alessandri, G., Barbaranelli, C. (2010). Optimal functioning: The contribution of self efficacy beliefs to positive orientation. Psychotherapy and Psychosomatics, 79, 328-330. https://doi.org/10.1159/000319....
 
10.
Caprara, G. V., Alessandri, G., Eisenberg, N., Kupfer, A., Steca, P., Caprara, M. G. ... Abela, J. (2012). The positivity scale. Psychological Assessment, 24, https://doi.org/10.1037/a00266....
 
11.
Caprara, G. V., Caprara, M., Steca, P. (2003). Personality’s correlates of adult development and aging.European Psychologist, 8, 131-147. https://doi.org/10.1027//1016-....
 
12.
Caprara, G. V., Fagnani, C., Alessandri, G., Steca, P., Gigantesco, A., Cavalli-Sforza, L., Stazi, M. A. (2009).Human optimal functioning. The genetics of positive orientation towards self, life, and the future. Behaviour Genetics, 39, 277–284. https://doi.org/10.1007/s10519....
 
13.
Cho, O. H., Yoo, Y. S., Hwang, K. H. (2016). Impact of Ego-resilience and Family Function on Quality of Life in Childhood Leukemia Survivors. Iranian journal of public health, 45, 1446-1454.
 
14.
Hasse, J. (2004). The Adolescent Resilience Model as a Guide to Interventions. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 21, 289-299. https://doi.org/10.1177/104345....
 
15.
Kaczmarek, Ł. D. (2011). Skala Sprężystości Psychicznej - polska adaptacja Ego Resilency Scale. Czasopismo Psychologiczne, 17, 263-266.
 
16.
Letzring T. D., Block, J., Funder, D. C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self. Journal of Research in Personality, 39, 395-422. https://doi.org/10.1016/j.jrp.....
 
17.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child development, 71, 543-562.
 
18.
Łaguna, M., Oleś, P., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49, 47-54.
 
19.
Makabe, R., Nomizu, T. (2007). Social support and psychological and physical states among Japanese women with breast cancer before and after breast surgery. Oncology Nursing Forum, 34, 883-889. https://doi.org/10.1188/07.ONF....
 
20.
Malecki, C. K., Demaray, M. K. (2002). Measuring perceived social support: Development of the Child and Adolescent Social Support Scale. Psychology in the Schools, 39, 1-18. https://doi.org/10.1002/pits.1....
 
21.
Mosqueiro, B. P., da Rocha, N. S., de Almeida Fleck, M. P. (2015). Intrinsic religiosity, resilience, quality of life, and suicide risk in depressed inpatients. Journal of affective disorders, 179, 128-133. https://doi.org/10.1016/j.jad.....
 
22.
Ng, C. G., Mohamed, S., See, M. H., Harun, F., Sulaiman, A. H., Zainal, N. Z., Taib, N. A. (2016). Anxiety,depression, perceived social support and quality of life in Malaysian breast cancer patients: A 1-year prospective study. European Psychiatry, 33, 517-518. https://doi.org/10.1016/j.eurp....
 
23.
Pressman, S. D., Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological Bulletin, 131, 925-971. https://doi.org/10.1037/0033-2....
 
24.
Robinaugh, D., Marquesa, L., Traegera, L., Marksa, E., Sunga, S., Beckd, J., Simona, N. (2011). Understanding the relationship of perceived social support to post-trauma cognitions and posttraumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 1072-1078. https://doi.org/10.1016/j.janx....
 
25.
Rutter, P. A., Freedenthal, S., Osman, A. (2008). Assessing protection from suicidal risk: Psychometric properties of the suicide resilience inventory. Death Studies, 32, 142-153. https://doi.org/10.1080/074811....
 
26.
Sęk, H., Kaczmarek, Ł. D., Ziarko, M., Pietrzykowska, E., Lewicka, J. (2012). Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej–mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie. Polskie Forum Psychologiczne, 17, 327-343.
 
27.
Tardy, C. (1985). Social support measurement. American Journal of Community Psychology, 13, 187-202.https://doi.org/10.1007/BF0090....
 
28.
Tugade, M. M., Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 320-333. https://doi.org/10.1037/0022-3....
 
29.
Waśkiewicz, A., Sygnowska, E. (2006). Wpływ poziomu wykształcenia na zachowania zdrowotne i czynniki żywieniowe związane z powstawaniem otyłości-badanie Pol-MONICA bis Warszawa. Zdrowie Publiczne, 116, 227-231.
 
30.
Xu, J., Ou, L. (2014). Resilience and quality of life among Wenchuan earthquake survivors: the mediating role of social support. Public Health, 128, 430-7. https://doi.org/10.1016/j.puhe....
 
31.
Zimet, G., Dahlem, N., Zimet, S., Farley, G. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support.Journal of Personality Assessment, 52, 30-41. https://doi.org/10.1207/s15327....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081