PL EN
CONCEPTION OF CAPABILITIES APPROACH OF MARTHA C.NUSSBAUM IN COMPARISON WITH CONCEPTION OF POWER AND ACT OF ARISTOTLE’S, M.A. KRĄPIEC AND K.WOJTYŁA
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Konrad Sawicki   

Konrad Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: sawicki.konrad@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):37-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The intention of the author of this text was to compare the theory of capabilities approach of Martha C. Nussbaum with theory of power and act of Aristotle’s, by Mieczysław A. Krąpiec and Karol Wojtyła. In the first part of the text there is a short characteristics of M.C. Nussbaum literary output. The next part consists of defining the category of possibilities as crucial in power conception. Further part presents conceptions of power and the act according to Aristotle, M.A. Krąpiec and K. Wojtyła as well as the conception of human capabilities by M. C. Nussbaum. In the last part of the text there is a comparison of all the conceptions referring to the four highlighted criteria.
 
REFERENCES (20)
1.
Arystoteles (1972), O duszy. Przeł. P. Siwek, PWN, Warszawa.
 
2.
Arystoteles (1968), Fizyka. Przeł. K Leśniak, PWN, Warszawa.
 
3.
Arystoteles (1996), Metafizyka. A. Maryniarczyk (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
4.
Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L. (oprac.) (2007), Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa, s. 462, 821, 939, 1100.
 
5.
Krąpiec M. A. (2006), Akt i możność, W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. 1. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 
6.
Krąpiec M. A. (1993), Teoria analogii bytu. Dzieła t. I. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
7.
Krąpiec M. A. (1996), Wprowadzenie do metafizyki Arystotelesa, W: A. Maryniarczyk (red.), Arystoteles, Metafizyka. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. V-CXLIV.
 
8.
Krąpiec M. A. (1994), Z teorii i metodologii metafizyki. Dzieła t. IV. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
9.
Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jankowski M. (red.) (1999), Podręczny słownik angielsko - polski, polsko – angielski. Longman, Essex, s. 245.
 
10.
Głąb A. (2010), Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy Nussbaum. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
11.
Lechniak M. (2006), Możliwość, W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, T. 7. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 422-424.
 
12.
Nussbaum M. C. (2011), Creating Capabilities. The Human Development Approach. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 
13.
Nussbaum M. C. (2007), Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 
14.
Nussbaum M. C. (1999), Sex and Social Justice. Oxford University Press, New York.
 
15.
Nussbaum M. C. (2001), Upheveals of Thought: The Intelligence od Emotions. Cambridge University Press, New York.
 
16.
Nussbaum M. C. (2000), Women and Human Development. The Capabilities Approach. Cambridge University Press, Cambridge.
 
17.
Stępień A. B. (2001), Wstęp do filozofii. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
18.
Wojtyła K. (2001), Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
19.
Wojtyła K.(2000), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
20.
Wojtysiak J. (2001), Słownik wybranych terminów filozoficznych, W: A. B. Stępień, Wstęp do filozofii. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 373-374.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top