PL EN
ELEMENTS OF IMAGE CREATED IN THE MEDIA ON GOSSIP WEBSITES IN THE LIGHT OF SURVEY RESEARCH
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
2
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Małgorzata Gruchoła   

Małgorzata Gruchoła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mgruch@kul.lublin.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):137-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper’s objective is determination of knowledge status regarding gossip websites. After preliminary terminological considerations, survey results have been presented. Their objective was analysis of the general knowledge and opinion of respondents on the above mentioned websites and their role in creation of image in the media. Analytic and synthetic method and diagnostic poll was used in the article. The phenomenon of image creation in the media by means of gossip websites is as new as websites themselves. It is based on common knowledge, therefore is subjective and chaotic. It serves ad-hoc objectives. It is based on generalisations, frequently on scientific pseudo-authorities, does not lead to theoretical knowledge and does not serve the general world cognition. The created image is sometimes false, elusive, trite and stereotypical. Several gossip websites operate in Poland. The content of majority of their news overlaps. Domain of many celebrities is the principle: “it is not important how people talk about how; it is important that they talk about you” Results of the survey have not surprised its authors. Poles read gossip websites. They know their subject area. They decry any symptoms of breaking the basic moral values. Under the influence of read gossips, respondents try to asses a given public person, thereby realizing one of the major objectives of the analysed websites. They built opinion regarding a given person and then consciously or not, pass the opinion in social contacts. The respondent also acknowledged that revealing of one’s privacy is controversial behaviour. However, after hearing such original news, they remember more a given celebrity. The conducted research has proven that gossip websites to some degree create celebrity image in the media. Internet users assess a person taking into consideration not necessarily positive news inserted on gossip websites.
 
REFERENCES (24)
1.
Boorstin D. (1971), The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. Wydawnictwo Atheneum, New York.
 
2.
Duraj J. (2000), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 
3.
Encyklopedia popularna PWN (1995), PWN, Warszawa.
 
4.
Filipiak M., (2000), Socjologia kultury. Zarys zagadnień, UMCS, Lublin.
 
5.
Forgas J. (1981), Social cognition: Perspectives on everyday understanding. Academic Press, London.
 
6.
Gackowski T., Łączyński M. (2009), Metody badania wizerunku w mediach. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
7.
Giereło K. (2003), Wizerunek (image) polityka - teoria i praktyka, W: B. Ociepka (red.), Public relations w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 36-42.
 
8.
Goban-Klas T. (2006), Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu. PWN, Warszawa.
 
9.
Godzic W. (2007), Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
10.
Gruchoła M. (2007), Społeczeństwo wiedzy. „Roczniki WSBiA”, t. III, Łuków, s. 143-163.
 
11.
Gruchoła M. (2005), Zarządzanie wiedzą. „Roczniki WSBiA”, t. I, Łuków, s. 11-36.
 
12.
Lepa A. (1997), Świat manipulacji. Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa.
 
13.
Lundvall B., Johnson B. (1994), The Learning Economy. „Journal of Industry Studies”, t. I, London, s. 3-12.
 
14.
Olszewska J. (2000), Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. „Marketing i Rynek”, t. XI, Warszawa, s. 7-9.
 
15.
Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. „e-Mentor”, t. IV, Kraków, s. 11-12.
 
16.
Pisarek W. (2006), Wizerunek. W: W. Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej. Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków, s. 228-230.
 
17.
Strojny M. (2001), Organizacja hipertekstowa a zarządzanie wiedzą. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, t. II, Warszawa, s. 13-14.
 
18.
Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. „Przegląd Organizacji”, t. II, Warszawa, s. 20-29.
 
19.
Guz K. (2012), Internetowe tabloidy, http://merkuriusz.id.uw.edu.pl... [20.03.2012].
 
20.
Pudelek.pl (2012), http://www.pudelek.pl/donosy/ [21.03.2012].
 
22.
Plotka (2012), http:/sjp.pwn.pl/lista.php?-co=plotka, [15.04.2012].
 
23.
Przywara B. (2012), Socjologia, www.wsiz.rzeszow.pl/kadra/.../(12700)%20SOCJOLOGIA_1.ppt, [27.12.2012].
 
24.
Stemplewska-Żakowicz K. (2012), Umysł dyskursywny: poszukiwania teoretyczne i perspektywy badań, http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-S..., [28.12.2012].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top