PL EN
ORIGINAL ARTICLE
FINANCING EDUCATION IN LOCAL GOVERNMENT UNITS IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-20
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):68-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Education is financed mostly by the national budget funds transferred to the local government units in the form of subsidies and grants. About 62% of those educational subsidies are received by communes. Schools compensate for the deficiency of budget funds with their own resources and with the resources from UE, from various foundations or private sources. The amount of the educational subsidy is determined according to an algorithm adopted for a given year and is divided between local government units on the basis of the number of schoolchildren. While calculating the subsidy, the teachers’ professional advancement degree, the number of disabled schoolchildren, type of school and other factors are taken into consideration. The resources for pre-school education and for different purposes, like school supplies, are provided for in the national budget. The extent to which local government units consume the educational component of the general subsidy is varied. Local governments finance educational activities from their own resources, by assigning them to bodies responsible for economic and administrative support of schools. The financing of educational tasks using EU funds has constituted significant support for the quality of education and development of competences.
 
REFERENCES (21)
1.
Adamowska M. (2014), Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki. Gazeta Wyborcza, 28.08.2014.
 
2.
Ciszewski P. (2014), Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
3.
Herbst M., Herczyński J., Levitas A. (2009), Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 
4.
Korolewska M. (2010), Rola państwa w finansowaniu oświaty. Studia BAZ, Nr 2(22), s. 153-178.
 
5.
Kubicki P. (2012), Finansowanie edukacji ucznia z niepełnosprawnością. SGH, Warszawa.
 
6.
Maj-Waśniowska K., Góral R. (2010), Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyt naukowy nr 840, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
7.
OECD (2014), Education at a Glance 2014, Paris.
 
8.
Ofiarski Z. (2002), Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
9.
Ostrowska A. (2014), Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego, a konstytucyjna zasada adekwatności. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2), s. 59-78.
 
10.
Pery A., Kmita D. (2014), Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
11.
Podstawka M. (red.) (2010), Finanse. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Smołkowska U. (2010), Wydatki na oświatę i wychowanie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2008. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 
13.
Wiśniewski J. (2012), Wykorzystanie środków na rzecz szkół z Priorytetu III i Priorytetu IX. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
14.
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SiteP... (data dostępu: 12.09.2015).
 
15.
Oficjalna strona Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie... (data dostępu: 05.06.2015).
 
16.
Fundusze unijne dla oświaty - MEN, http://www.efs.men.gov.pl/inde... (data dostępu: 05.06.2015).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz 1977).
 
18.
Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia (Dz. U. z 2015r., poz 153).
 
19.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966).
 
20.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
 
21.
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, Warszawa 24 lutego 2015.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top