PL EN
ORIGINAL ARTICLE
AWARENESS OF HUMAN DIGNITY IN HIGH SCHOOL GRADUATES OF PUŁAWY (1994-2009-2016)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Janusz Mariański   

Janusz Mariański, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, e-mail: januszm@kul.lublin.pl, tel. 81 531 85 56
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):7-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article analyses human dignity from a sociological point of view. Particular attention will is paid to such issues as human dignity in the context of grand values, dignity stance versus pragmatic stance, sense of dignity in situations of private life and public life. These issues will be discussed in the light of sociological research carried out in Puławy in high school graduates and technical secondary schools in the years 1994-2009-2016. In the whole group of high school graduates in 2016, 82,2% of the respondents declared their affiliation to Catholicism; 5,9% described themselves as deeply believers, 55,9% – as believers, 16,8% – as undecided, but attached to religious traditions, 10,8% – as religiously neutral, 9,4% – as non-believers and 1,2% – provided no answer
 
REFERENCES (11)
1.
Chlewiński, Z., Zaleski, Z. (1989). Godność. W: L. Bieńkowski i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. V (kol. 1231-1232). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
2.
Grzegorczyk, A. (1982). Wszyscy chcemy być ważni i niezależni. Polityka, 23, 1, 5-9.
 
3.
Kiciński, K. (2002). Orientacje moralne społeczeństwa polskiego. W: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego (s. 369-403). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
4.
Kojder, A. (2014). Autorytet i zaufanie. W: A. Kojder, Z. Cywiński (red.). Socjologia prawa. Główne problemy i postacie (s. 40-44). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
5.
Kozielecki, J. (1988). O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Nowak, M. (2017). Godność osoby ludzkiej i jej implikacje pedagogiczne. W: N. Rykowska, T.L. Kuniszewska, R. Stopikowski (red.). Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander (s. 299-308). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
7.
Ossowska, M. (1983). O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Ossowski, S. (1962). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
9.
Ossowski, S. (1967). Dzieła, t. 3 (Z zagadnień psychologii społecznej). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Pytko, M. (2011). Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II. W: J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed (red.), Tożsamość i komunikacja (s. 233-244). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
11.
Szymczyk, J. (2004). Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej. Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top