PL EN
HAPPINESS AND SUFFERING THROUGHOUT MAN’S LIFE – AN ATTEMPTED RATIONALISATION
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):15-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An individual person during his life will experience feelings of both happiness and suffering. Happiness can be when a person is healthy, successful and achieving things that he holds dear. This is because he is called upon by God to happiness both in this life and in the eternal. On the other hand suffering is when failure, disasters, illness and death happen. In a person's lifetime the ability to endure pain must therefore be learnt. When this is achieved, with the intention of so wanting to, the suffering then ceases. Thus, a person who genuinely suffers becomes happy.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamski F. (2000), Integralna wizja kultury u podstaw chrześcijańskiego wychowania. W: M. Nowak, T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 15-20.
 
2.
Brusiło J. (2007), Cierpienie człowieka jako konstytutywny element natury ludzkiej. Przyczynek do antropologii personalistycznej. „Medycyna Praktyczna” t.7, s. 241-244.
 
3.
Chudy W. (1998), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. W: D. KornasBiela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 
4.
Congar Y. (1967), Wiara i teologia. W: B. Bejze (red.), Tajemnica Boga, Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, s. 3-213.
 
5.
Dogiel G. (1992a), Metafizyka. Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków.
 
6.
Dogiel G. (1992b), Antropologia filozoficzna, Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy Kraków.
 
7.
Frankl V.E. (1971), Homo Patiens. Wydawnictwo PAX , Warszawa.
 
8.
Gretkowski A. (2003), Ból i cierpienie. Wydawnictwo Novum, Płock.
 
9.
Ingarden R. (1987), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literacki, Kraków.
 
10.
Katechizm Kościoła Katolickiego. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 
11.
Kozielski J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
12.
Kornas-Biela D. (2007), Prenatalny rozwój dziecka. W: B. Harwas-Napierała, J. Trępała (red.), Psychologia rozwoju dziecka. Tom 2. Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 304-325.
 
13.
Krąpiec M. (1997), Natura ludzkiej wolności. W: Z. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Łyskawka, N. Szusta, Wolność we współczesnej kulturze, RW KUL, Lublin, s. 31-39.
 
14.
Malinowski A. (1980), Antropologia ontogenetyczna. W: A. Malinowski (red.), Antropologia fizyczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa–Poznań, s. 339-343.
 
15.
Simmel G. (2007), Cztery rozdziały metafizyczne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 
16.
Sobór Watykański II. Konstytucja, Dekrety, Deklaracje. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 
17.
Teilhard de Chardin P. (2001), O szczęściu, cierpieniu, miłości. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
18.
Verny T., Kelly J. (1981), The Secret Life of the Unborn Child, Summit Books New York.
 
19.
Wojciechowski T. (1980), Z problematyki ewolucyjnej koncepcji genezy duszy ludzkiej. W: S. Mazerski (red.), Zarys filozofii przyrody ożywionej, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 297-320.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top