PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Mediation as an alternative method of conflict resolution in the opinion of secondary school students
 
More details
Hide details
1
Nauczyciel - wychowawca, Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-12-06
 
 
Final revision date: 2022-02-22
 
 
Acceptance date: 2022-03-02
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Corresponding author
Marianna Karolina Klimek   

Nauczyciel - wychowawca, Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):20-37
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Mediation is considered to be an effective method of conflict resolution. For this reason, it's more and more often transferred to the educational field. The aim of the article is to check the awareness of young people from secondary schools in Biała Podlaska, regarding mediation as a method of conflict resolution at school. Material and methods: The research was conducted by the method of diagnostic survey with the use of a proprietary questionnaire, among 111 secondary school students in Biała Podlaska. Results: More than half of respondents know mediation as method of conflict resolution. It's less known than negotiations. Most of the respondents have not participated in resolving the conflict through mediation so far. A small percentage know how mediation can be used in many types of disputes. Conclusions: The awareness of young people about mediation and its effectiveness is insufficient. It's advisable to educate and promote this method.
 
REFERENCES (27)
1.
Bobrowicz, M. (2008). Mediacja – jestem za. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
 
2.
Borcz, H. (2003). Mediacja rodzinna w kryzysach małżeńskich, W: Z. Wołk (red.), Instytucje pomocy w służbie ludziom (s. 181). Zielona Góra, Wyd. UZ.
 
3.
Czwartosz, E. (2003). Negocjacje i mediacje konfliktów w edukacji: Psychologiczna analiza rozwiązywania konfliktów. W: A. Jurkowski (red.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej (s. 90-103). Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN.
 
4.
Czyżowska, N. (2018). Mediacje w szkole: narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli. Fides et Ratio, 2(34), s. 197-206.
 
5.
Drzewiecka-Tymkiewicz, K. (2020). Mediacje rówieśnicze - warunki powodzenia i rozwiązania praktyczne. Pobrane z: https://www.metis.pl/content/v....
 
6.
Duda, A. K. (2019a). Mediacja rówieśnicza jako element kultury szkoły, W: A.K. Duda, W. Skrzypek, P. Koperna, K. Sobieszczyńska, E. Zawisza – Wilk, Masz prawo do mediacji w szkole. Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej. Implikacje i rekomendacje (s. 13-20). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, https://doi.org/10.7366/978836....
 
7.
Duda, A. K. (2019b). Masz prawo do mediacji w szkole. W drodze do porozumienia. Materiały do nauki mediacji dla nauczycieli i trenerów mediacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, https://doi.org/10.7366/978836....
 
8.
Duda, A. K. (2019c). Masz prawo do mediacji w szkole. Zarys pracy mediatora szkolnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, https://doi.org/10.7366/978836....
 
9.
Gordon, T., (2002). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
10.
Gójska, A., Huryn, V. (2007). Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa: C.H.Beck.
 
11.
Gmurzyńska, E., Morek, R. (red.) (2009). Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
 
12.
Koch, J. (2004) O mediacjach i treningu mediacyjnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, s. 30-34.
 
13.
Łoskot, M. (2017). Mediacje w szkole. Monitor Dyrektora Szkoły, 8(17), s. 60-62.
 
14.
Milewski, R. (red.) (2006). Skarb Mediatora. Wybór tekstów, Warszawa: Wyd. Centrum Mediacji „Partners”.
 
15.
Urbańska, M. (2018). Mediacje rówieśnicze – edukacja w kierunku pokojowego rozwiązywania konfliktów uczniowskich. Edukacja – Technika – Informatyka, 1/23/2018 s. 286-290, https://doi.org/10.15584/eti.2....
 
16.
Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości RP (dostęp: 30.11.2021), https://www.gov.pl/web/sprawie....
 
17.
Serwis Polskiego Centrum Mediacji (dostęp: 30.11.2021), https://mediator.org.pl.
 
18.
Sewastianowicz, M., Rojek-Socha, P. (2021). Mediacje lekiem na konflikty uczniowskie - ale szkoły się ich boją, albo nie znają. (dostęp: 30.11.2021) https://www.prawo.pl/oswiata/m....
 
19.
Sierota, A. (2019). Mediacje rówieśnicze – zmiana w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Remedium, 5(310), s. 26-27.
 
20.
Tański, M., (2008). 49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik. Warszawa: Centrum Mediacji Partners Polska.
 
21.
Tombek-Knigawka, A., Kotowski, W. (2011). Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego? Prokuratura i Prawo, 3, s. 118-134.
 
22.
Urbańska, M. (2019). Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 20, s. 157-164, https://doi.org/10.5604/01.300....
 
23.
Wajerowska-Oniszczuk, B. (2003). Mediacja w szkołach. Niebieska Linia, 4(27), s. 28-30.
 
24.
Waluk, J. (2006). Mediacja i sprawiedliwość naprawcza w Polsce. Doświadczenia Polskiego Centrum Mediacji. W: S.L. Stadniczeńko (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji (s. 71–81). Opole: Wyd. UO.
 
25.
Waszkiewicz, J. (1997). Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania. Warszawa: PWN.
 
26.
Wojtanowicz, K. (2016). Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza. Studia Socialia Cracoviensia, 8(2), s. 145-155, http://dx.doi.org/10.15633/ssc....
 
27.
Zajączkowska, M. (2006). Przygotowanie nauczycieli do negocjacji i mediacji szkolnych, W: T. Gumuła, T. Dyrda (red.), Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria – praktyka. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top