PL EN
NATIONAL HOLIDAYS AND REGIMENT CELEBRATIONS IN BIAŁA PODLASKA GARRISON IN THE INTERWAR PERIOD
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Paweł Borek   

Paweł Borek, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: p.borek@dydaktyka.pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):96-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
during the interwar period Biała Podlaska was a garrison town, where the 34th Infantry and 9th Light Artillery regiments were stationed. The presence of over a thousand soldiers created symptomatic relations between the military and the civilians, especially in socio-cultural, economic and political matters. The aim of this article is to present the celebration of national and regiment holidays in Biała Podlaska garrison in the Second Polish Republic. These celebrations had a great importance in the patriotic and civic education of both soldiers and the local inhabitants and on the eve of World War II they strengthened the bond between the Podlaskie people and the 9th Infantry Division
 
REFERENCES (29)
1.
„Głos Podlaski” nr 47 z 20.XI.1938 r., s.5, 570.
 
2.
„Głos Społeczny” nr 10 z 1.V.1935 r., s. 6.
 
3.
„Głos Społeczny” nr 10 z 8.V.1939 r., s. 10.
 
4.
„Głos Społeczny” nr 16 z 15.VIII.1937 r., s. 2.
 
5.
„Głos Społeczny” nr 17 z 1.IX.1936 r., s. 2-3.
 
6.
„Głos Społeczny” nr 18 z 15.IX.1936 r., s. 2,3,7.
 
7.
„Głos Społeczny” nr 18 z 15.IX.1937 r., s. 4.
 
8.
„Głos Społeczny” nr 22 z 11.XI.1936 r., s. 3-4.
 
9.
„Głos Społeczny” nr 3 z 1.II.1938, s. 4.
 
10.
„Głos Społeczny” nr 6 z 15.III.1937 r., s. 10;.
 
11.
„Głos Społeczny” nr 6 z 17.III.1939 r., s. 2.
 
12.
„Głos Społeczny” nr 6 z 19.III.1935 r., s. 5.
 
13.
„Głos Społeczny”, nr 10 z 12.V.1938 r.
 
14.
„Młodzież z Podlasia” 1923, nr 2, s. 7.
 
15.
„Nowiny Podlaskie” nr 11 z 6.V.1931, s. 1-2.
 
16.
„Nowiny Podlaskie” nr 24 z 8.V.1932 r., s. 1.
 
17.
„Placówka” nr 2 z 17.III.1929.
 
18.
Borek P., Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006, s. 149-150.
 
19.
Borek P., Tradycje polskich powstań zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Podlasia, [W:] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć i W. Włodarkiewicza, Warszawa – Siedlce 2006, s. 118-126.
 
20.
Głos Społeczny” nr 6 z 17.III.1936, s. 2.
 
21.
Matusak P., Tradycja powstania styczniowego w Polsce podziemnej 1939-1945, [W:] Rok 1863 na Podlasiu, pod red. Henryka Mierzwińskiego, Siedlce 1998, s. 195-206.
 
22.
Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 64.
 
23.
P. Zarzycki, 9 pułk artylerii lekkiej, Pruszków 1996, s. 13.
 
24.
Podlasiak” nr 23/24 z 15.VI.1930, s. 6.
 
25.
Podlasiak” nr 48 z 25.XI.1928, s. 9-11;.
 
26.
Podlasiak” nr 49 z 2.XII.1928 r., s. 1.
 
27.
Podlasiak” nr 50 z 16.XII.1923 r., s. 5-6.
 
28.
Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 3, s. 50.
 
29.
Życie Podlasia” nr 1 z 6.V.1934 r., s. 3.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top