PL EN
CAREGIVER BURNOUT SYNDROME AMONG MOTHERS CARING FOR A CHILD WITH SPECIAL NEEDS
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Edyta Bujak   

Edyta Bujak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: edytabujak@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):112-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A disability of a child significantly determines the life of a mother. Everyday life of mothers taking care of children with special needs is really hard as they are often mentally and physically exhausted. The article presents a research carried out in order to determine a state of biopsychological strengths of mothers caring for a child with a developmental disorder and the assessment of the risk of caregiver burnout syndrome. The data obtained in the research are optimistic – they show that the respondents are not at a high risk of being affected by this syndrome. Thus, not always the situation of these mothers is as tragic as it may seem to be.
 
REFERENCES (19)
1.
Dąbrowska M. (2005), Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Karków.
 
2.
Dryżałowska G. (2008), Pokochaj mnie mamo! czyli dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
3.
Fornalik I., Kopeć D. (2010), Głęboka niepełnosprawność intelektualna, W: A. Jakoniuk – Diallo, H. Kubiak (red.), O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, s. 60-79.
 
4.
Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
5.
Jakoniuk – Diallo A., Kubiak H. (red.) (2010), O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 
6.
Karwowska M. (2007), Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
7.
Kościelska M. (1998), One są wśród nas. Rodziny dzieci niepełnosprawnych. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.
 
8.
Kubiak H. (2010), Mózgowe porażenie dziecięce, W: A. Jakoniuk – Diallo, H. Kubiak (red.), O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, s. 117-136.
 
9.
Lausch – Żuk J. (1999), Dzieci głębiej upośledzone umysłowo, W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 252-289.
 
10.
Maciarz A. (2004a), Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
11.
Maciarz A. (2004b), Znaczenie więzi emocjonalno – społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka. Szkoła Specjalna, 2/2004, s. 83-87.
 
12.
Maciarz A. (2009), Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
13.
Pisula E. (2003), Autyzm i przywiązanie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
Pisula E. (1998), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
15.
Pisula E. (2007), Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
16.
Smrokowska A. (1995), Matka dziecka niepełnosprawnego. Tematy, 7-8/95, s. 44-50.
 
17.
Szymanowska J. (2008), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i wsparcie społeczne. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 
18.
Twardowski A. (1999), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 18-57.
 
19.
Tylewska-Nowak B. (2010), Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność intelektualna, W: A. Jakoniuk – Diallo, H. Kubiak (red.), O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa, s. 42-57.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top