PL EN
THE IMPACT OF ABORTION ON MARRIAGE AND FAMILY RELATIONSHIP
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Monika Szuryga-Kołacz   

Monika Szuryga-Kołacz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: szu86@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):126-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to John Paul II encyclopedia Evangelium vitae, trampling the fundamental right to live of a vast number of weak and vulnerable human beings is one of the greatest problems of the modern world. The growing phenomenon of human life assassinations, according to John Paul II, is extremely dangerous and upsetting. It is quite obvious that during abortion an innocent child is killed. Sometimes we remember that abortion seriously injures physically – as well as mentally, and spiritually - the child’s mother. In contrast, the murder of an innocent child in the womb affects not only her, which is obvious, but in varying degrees, all members of the family, even siblings of the aborted child, whom clearly no one told what happened. What’s more, realistic sense of guilt is experienced by everyone who knew about the conception of a child, and then remained passive in the face of the problem, until there was a tragedy. Abortion makes various individuals suffer, but it makes the family as a whole suffer as well. Therefore, the subject of helping women who are struggling with the dilemma and a vision of abortion to abandon the intention of killing their own child seems to be an important issue.
 
REFERENCES (18)
1.
Biesaga T. (2001), Etyka chrześcijańska a etyka ateistyczna wobec eutanazji, W: ks. K. Gryz, ks. B. Mielec (red.), Chrześcijanin wobec eutanazji. Wydawnictwo św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków, s. 14.
 
2.
Bołoz W. (1997), Życie w ludzkich rękach. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 
3.
Bortkiewicz P. (2005), Kultura śmierci, W: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Radom, s. 256.
 
4.
Grondelski J. (1996), Nie poczęłaś mnie ku śmierci. Pozwól mi żyć. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
5.
Grzywna A. (2009), Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu. Lublin.
 
6.
Jan Paweł II (1996), Evangelium vitae, W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II. Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M, Kraków, s. 732.
 
7.
Jan Paweł II (1999), O życiu. Aborcja – eutanazjawojna. Wydawnictwo M, Kraków.
 
8.
Katolo A. J. (2000), Embrion Ludzki – Osoba Czy Rzecz? Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin – Sandomierz.
 
9.
Kornas – Biela D. (1998), „Zespół ocaleńca” jako konsekwencje przemocy wobec dzieci,.
 
10.
W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży wobec innych w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 151 – 160.
 
11.
Kornas – Biela D. (2000), Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, W: Międzynarodowy Kongres o Godności Ojcostw. HLI – Europa, Gdańsk, s.236 – 243.
 
12.
Nathanson B. (1997), Świadek życia. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa.
 
13.
Ney P. (2000), Odmienne podejście do zespołu proaborcyjnego, W: J. Dzierżanowski.
 
14.
(red.), Psychologiczne następstwa straty dziecka. Opole, 47-48.
 
15.
Ratzinger J. (1999), Życie – fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka, W: E. Sgreccia, T. Styczeń (i inni). Medycyna i Prawo: za czy przeciw życiu. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 22 - 23. Papieska Akademia Życia, Rzym Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin Instytut Studiów nad Rodziną ATK, Warszawa Instytut Teologii Rodziny PAT, Kraków.
 
16.
Ryś M. (1999a), Natura nie wybacza nigdy. Psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerywaniu ciąży, W: „Służba Życiu” 4/99, wrzesień 1999, s. 12–13.
 
17.
Ryś M. (1999b), Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa.
 
18.
Winkler A. (2009), Uzależnienia jako konsekwencje aborcji, W: B. Chazan, W. Simon. Aborcja. Przyczyny następstwa terapia. Wrocław, s.219.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top