PL EN
IMPACT OF SOCIAL COMMUNICATION ON THE FORMATION OF PUBLIC OPINION
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Dorota Karwacka   

Dorota Karwacka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: dorota.karwacka@op.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):137-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Efficient, planned communication may have a significant impact on the changes of social behaviors of people, attitude towards a company. Moreover, it has an impact on formation of the image, which, in the consequence, may reflect in a specific economic dimension. We may come across an opinion more and more frequently that the information is more valuable than the capital. It seems though that one may gain a lot more through having access to the right information at the right time than through having a large capital at ones disposal accompanied by a lack of adequate data. Thus, the target of this work is to present a diagnosis of factors influencing the process of social communication and in the consequence - the formation of public opinion. The public opinion is in fact the effect of a dialogue maintained between the organization/the company etc. and its environment resulting from the process of information passing. The knowledge of factors influencing the mutual comprehension, and using them efficiently may appear as the force and power of successes of companies, institutions and people.
 
REFERENCES (36)
1.
Bakalarski K.(2004), Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera. Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 
2.
Bień F.(2007), Zarządzanie cyklem życia informacji. Boston IT Security Review, nr 3.
 
3.
Brinkley R.C. (1928), The Concept of Public Opinion in the Social Sciences. Social Forces, Vol. 6.
 
4.
Dobek-Ostrowska B. (2007), Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 
5.
Filiciak M. ,Tarkowski A. (2010), Alfabet nowej kultury: G jak gatekeeper.
 
6.
Filipiak M. (2004), Homo Comunicans – wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. UMCS, Lublin.
 
7.
Goban-Klas T. , Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 
8.
Goban-Klas T. (2001), Media i komunikowanie masowe. PWN, Kraków.
 
9.
Goban-Klas T.(2005), Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa.
 
10.
Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Iłowiecki M. (1999), Media, władza, świadomość społeczna, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA, Bydgoszcz.
 
12.
Lasswell H.D. (1948), The Structure and function of communication in society, [w:] The Communication of Ideas, (red.) L. Bryson, New York.
 
13.
Lewiński P. (2008), Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
14.
Maslow A. (2009), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Nęcek R. (2010), Z prasy wzięte. Wydawnictwo Salwador, Kraków.
 
16.
Noelle-Neumann E. (2004), Spirala milczenia – opinia publiczna nasza skóra Społeczna. Zysk i Ska, Poznań.
 
17.
Roskin M.G., R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones (2001), Wprowadzenie do nauk politycznych. Zysk i S-ka, Poznań.
 
18.
Sieczkowski W. (2003), Fenomeny społeczne: opinia publiczna i public relations. „Promenada”, Wyższa Szkoła Promocji.
 
19.
Stafiej i Partnerzy( 2007), Krakowski Program Dialogu Społecznego KPDS 2007 – 2010. Koncept i moduł realizacyjny, Kraków.
 
20.
Szczepański J.(1972), Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa.
 
21.
Tołstołucka- Heydrych J. (2007), Kształtowanie opinii publicznej – materiały dydaktyczne. Poznań.
 
22.
Ustawa z dnia 26.01.1984 r., Prawo Prasowe, art. 1.
 
23.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112. poz. 1198).
 
24.
Winterhoff-Spurt P. (2007), Psychologia mediów. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
25.
Young J.T. (1923), New American Government and Its Work.
 
26.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi..., ( dostęp 25.11.2013 r.).
 
27.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,13..., ( dostęp 25.11.2013 r.).
 
28.
Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1973, http://sjp.pwn.pl (dostęp:22.11.2013 r).
 
29.
Agnieszczak R., W przyszłości prasa drukowana stanie się dobrem luksusowym, http://www.polskatimes.pl/arty... 18.11.2013 r.).
 
30.
Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 18.11.2013.).
 
31.
Tomicki Ł., Rola publicystyki wojennej w kształtowaniu opinii społecznej i międzynarodowej, http://www.racjonalista.pl/kk...., (dostęp: 18.11.2013).
 
32.
Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, treść wykładu wygłoszona w dniu 9.11.2002, http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-i... , (dostęp: 29.12.2012).
 
33.
Kubicek H., Möglichkeiten und Gefahren der “Informationsgesellschaft”, źródło: http://www.fgtk.informatik.uni... ( dostęp 29.10.2012 r.), za J. Nowak.
 
34.
Nowak J., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/uplo... (dostęp 29.10.2012 r.).
 
35.
Wszołek K.R. , Czym jest kształtowanie opinii publicznej?, http://www.krytykapolityczna.p... ( dostęp 21.10.2012).
 
36.
Górak M., Internet to medium masowe jak telewizja, http://www.internetstandard.pl..., (dostęp: 26.06.2011 r.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top