PL EN
CONTEMPORARY IMAGE OF THE TEACHING PROFESSION IN VIEW OF PUBLIC OPINION RESEARCH
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Monika Torczyńska   

Monika Torczyńska, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, e-mail: mi-mi-7@o2.pl, tel. (81) 537-27-73
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):41-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In today’s society, the teaching profession is one of the most respected professions of public trust. The social importance of the mission of the teacher and related tasks and responsibilities is connected with a specific image of the professional group of teachers formed and distributed in the public opinion. In this article separated are two parts: theoretical and empirical. In the theoretical part located are necessary to clarify the terminology, key terms such as “image”, “profession” and “public opinion”. In the empirical part are analyzed selected representative surveys of public opinion concerning the specifics of teachers and their work. The purpose of this article is to attempt to reconstruct the basic components of contemporary image of the teaching profession based the results cited Polish and international surveys. The conclusions of the analyzed surveys allow to conclude that social portrait of teachers corresponds with a high level of prestige and the confidence of citizens in relation to their professional activities. In characterizing generalized image of this profession we should describe it as a difficult, stressful and responsible profession, but at the same time bringing satisfaction in the area of careers and lives its representatives.
 
REFERENCES (21)
1.
Jundziłł I. (1980), Rola zawodowa pedagoga szkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Korczyński S. (2005), Obraz idealnego nauczyciela kreowany przez uczniów i rodziców, W: S. Korczyński (red.), Nauczyciel epoki przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 57-64.
 
3.
Korczyński S. (2002), Obraz nauczyciela. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
4.
Kwaśniewicz W. (2005), Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
5.
Lippmann W. (1965), Public Opinion. Free Press, New York.
 
6.
Mika S. (1981), Psychologia społeczna. PWN, Warszawa.
 
7.
Pomykało W. (1993), Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
8.
Zając D. (2011), Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
9.
Badanie sondażowe pn. Zadania dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na okres 2013-2015 w opiniach polskiej klasy średniej, http://spe.edu.pl/wp-content/u..., z dn. 07.04.2014.
 
10.
Badora B., Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 09.04.2014.
 
11.
Badora B., Roguska B., Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 09.04.2014.
 
12.
Cybulska A., Prestiż zawodów. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 11.04.2014.
 
13.
Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego. Postawy i relacje społeczne. Diagnoza społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, s. 262, http://ce.vizja.pl/en/issues/v..., z dn. 14.04.2014.
 
14.
Feliksiak M., Wizerunek nauczycieli. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 17.04.2014.
 
15.
Górecka A., Kreowanie wizerunku szkoły,.
 
16.
 
17.
Goetz M., Gdzie ten prestiż?, http://www.eurydice.org.pl/sit..., z dn. 18.04.2014.
 
18.
Niemcy ufają strażakom. Tak samo jak Polacy, http://blogi.polskatimes.pl/pr..., z dn. 19.04.2014.
 
19.
Śliwerski B., Nauczyciel jako zawód, http://oskko.edu.pl/kongres1/m..., z dn. 25.04.2014.
 
20.
Strażak, dziennikarz, polityk, piłkarz – jakim zaufaniem cieszą się poszczególne zawody? (European Trusted Brands), http://marketing-news.pl/messa..., z dn. 26.04.2014.
 
21.
Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków, http://www.piib.org.pl/pliki/r..., z dn. 28.04.2014.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top