PL EN
WSPÓŁCZESNY WIZERUNEK ZAWODU NAUCZYCIELA W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Monika Torczyńska   

Monika Torczyńska, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, e-mail: mi-mi-7@o2.pl, tel. (81) 537-27-73
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):41-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dzisiejszym społeczeństwie zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej poważanych zawodów zaufania publicznego. Społeczna doniosłość misji nauczyciela oraz związanych z nią zadań i obowiązków łączy się z określonym obrazem całej grupy zawodowej nauczycieli, ukształtowanym i rozpowszechnionym w ramach opinii publicznej. W artykule wyodrębnione są dwie części: teoretyczna oraz empiryczna. W części teoretycznej zawarte są niezbędne wyjaśnienia terminologiczne dotyczące kluczowych pojęć, takich jak „wizerunek”, „zawód” i „opinia publiczna”. W części empirycznej analizowane są wybrane reprezentatywne badania opinii publicznej dotyczące nauczycieli oraz specyfiki wykonywanej przez nich pracy. Celem artykułu jest próba rekonstrukcji zasadniczych komponentów współczesnego wizerunku zawodu nauczyciela na podstawie przywołanych wyników polskich oraz międzynarodowych sondaży. Wnioski płynące z analizowanych badań pozwalają stwierdzić, iż społeczny portret nauczycieli koresponduje z wysokim poziomem prestiżu i zaufania obywateli wobec ich zawodowej działalności. Charakteryzując uogólniony wizerunek tej profesji należy ją opisać jako zawód trudny, stresujący i odpowiedzialny, lecz jednocześnie przynoszący satysfakcję zawodową i życiową jej przedstawicielom.
 
REFERENCJE (21)
1.
Jundziłł I. (1980), Rola zawodowa pedagoga szkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Korczyński S. (2005), Obraz idealnego nauczyciela kreowany przez uczniów i rodziców, W: S. Korczyński (red.), Nauczyciel epoki przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 57-64.
 
3.
Korczyński S. (2002), Obraz nauczyciela. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
4.
Kwaśniewicz W. (2005), Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
5.
Lippmann W. (1965), Public Opinion. Free Press, New York.
 
6.
Mika S. (1981), Psychologia społeczna. PWN, Warszawa.
 
7.
Pomykało W. (1993), Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 
8.
Zając D. (2011), Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
9.
Badanie sondażowe pn. Zadania dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na okres 2013-2015 w opiniach polskiej klasy średniej, http://spe.edu.pl/wp-content/u..., z dn. 07.04.2014.
 
10.
Badora B., Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 09.04.2014.
 
11.
Badora B., Roguska B., Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 09.04.2014.
 
12.
Cybulska A., Prestiż zawodów. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 11.04.2014.
 
13.
Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego. Postawy i relacje społeczne. Diagnoza społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, s. 262, http://ce.vizja.pl/en/issues/v..., z dn. 14.04.2014.
 
14.
Feliksiak M., Wizerunek nauczycieli. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL..., z dn. 17.04.2014.
 
15.
Górecka A., Kreowanie wizerunku szkoły,.
 
16.
 
17.
Goetz M., Gdzie ten prestiż?, http://www.eurydice.org.pl/sit..., z dn. 18.04.2014.
 
18.
Niemcy ufają strażakom. Tak samo jak Polacy, http://blogi.polskatimes.pl/pr..., z dn. 19.04.2014.
 
19.
Śliwerski B., Nauczyciel jako zawód, http://oskko.edu.pl/kongres1/m..., z dn. 25.04.2014.
 
20.
Strażak, dziennikarz, polityk, piłkarz – jakim zaufaniem cieszą się poszczególne zawody? (European Trusted Brands), http://marketing-news.pl/messa..., z dn. 26.04.2014.
 
21.
Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków, http://www.piib.org.pl/pliki/r..., z dn. 28.04.2014.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top